Preko igre do znanja!

16. 11. 2020

Otroci se preko iger učijo spoznavati svet okrog sebe, računanja, abecede, tujih jezikov, spoznavajo naravo, družbene zakonitosti, pojave in še kaj. Strogo učenje, kjer vladata pretiran red in disciplina, je metoda, ki je zastarela, zato se sedaj vedno znova iščejo metode, ki so zelo sproščene, vabljive in igrive. Eno takšnih vam ponujamo tudi v tem prispevku. 

Zakaj je vključevanje igre pri poučevanju tako pomembno?

Ne glede na to, ali so učenci, ki jih poučujemo, otroci, ki prihajajo iz ranljivih okolij ali ne, se je skozi dejavnosti, ki smo jih v partnerskih organizacijah izvajali med samim projektom, izkazalo, da vključevanje igre v učno uro pomeni predvsem pomoč pri pridobivanju mehkih veščin, kot so na primer: delo v skupini, koncentracija, vztrajnost, sprejemanje drugačnosti, soočanje s porazom, pomoč sovrstnikom, ipd. Igra sama ne pomeni le učenčeve zmage ali poraza, vendar v vsakem od njih spodbudi kompetence soočanja se z različnimi situacijami in njihove reakcije na določeno situacijo. Tovrstno znanje je velikokrat težko dosegljivo, še posebej takrat, ko govorimo o nekem standardnem ali tradicionalnem učenju. Ugotovili smo, da so otroci bolj dovzetni za učenje, bolj zbrani, njihove misli bolj pripravljene na vsebino, ki jim jo želimo predstaviti pri pouku, v kolikor učno uro začnemo z igro.

Mnenje Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

T. M.
Foto: Projekt Level up!