Rožmanova Lenčica

6 - 9 let

14. 9. 2020

Danes vam bomo predstavili posebno pravljico, ki ima veliko zgodovinsko težo, saj jo je napisala prva slovenska pravljičarka, Josipina Urbančič Turnograjska. Izdajo, ki jo bomo predstavili, pa je priredila Mira Delavec Touhami. Zanimiva je zato, ker je v eni izdaji predstavljena v treh jezikih (slovenščini, angleščini in španščini). 

»Josipina Urbančič Turnograjska je pravljico napisala v želji, da bi spodbudila narodno zavest, pripadnost in ljubezen do domovine.«

Ddr. Mira Delavec Touhami, poznavalka in raziskovalka književnice 19. stoletja

Mira Delavec Touhami, velika poznavalka slovenske književnosti je 170-let po izdaji slikanice, le-to izdala v kar štirih jezikih. v izdaji an fotografiji je najprej zapisana v slovenčini, nato angleščini in še španščini. Mira Delavec Touhami, velika poznavalka slovenske književnosti je 170-let po izdaji slikanice, le-to izdala v kar štirih jezikih. v izdaji an fotografiji je najprej zapisana v slovenčini, nato angleščini in še španščini.

S pravljico Rožmanova Lenčica je Josipina Urbančič Turnograjska leta 1852 s prvim motivom deklice vojakinje pri nas zaznamovala slovenski in evropski kulturni prostor. Letos, skoraj 170 let po njenem nastanku, je pravljica izšla v prav posebni knjigi, ki združuje njen izvorni zapis, priredbo v sodobno slovenščino in prevode v nemščino, angleščino ter španščino. 

Pravljico Rožmanova Lenčica prve slovenske pravljičarke Josipine Urbančič Turnograjske je jezikovno posodobila in priredila ddr. Mira Delavec Touhami, ilustrirala pa jo je Jelka Godec Schmidt. V nemščino jo je prevedel Jonathan Hormuth, v angleščino mag. Mojca Ogrin in v španščino Damian Ahlin. Del slikanice so poleg originalnega zapisa pravljice tudi kratka predstavitev avtoričinega življenja in dela ter didaktično orodje za delo s pravljicami. Sledi še zapis pravljice, prilagojene otrokom z osnovnim znanjem slovenščine, kar je namenjeno tujcem in vsem tistim, ki imajo različne težave pri branju.Pravljico Rožmanova Lenčica prve slovenske pravljičarke Josipine Urbančič Turnograjske je jezikovno posodobila in priredila ddr. Mira Delavec Touhami, ilustrirala pa jo je Jelka Godec Schmidt. V nemščino jo je prevedel Jonathan Hormuth, v angleščino mag. Mojca Ogrin in v španščino Damian Ahlin. Del slikanice so poleg originalnega zapisa pravljice tudi kratka predstavitev avtoričinega življenja in dela ter didaktično orodje za delo s pravljicami. Sledi še zapis pravljice, prilagojene otrokom z osnovnim znanjem slovenščine, kar je namenjeno tujcem in vsem tistim, ki imajo različne težave pri branju.

 Gre za zgodovinsko zgodbo, ki jo je osnovala na slovenski ljudski pesmi. Z njo je želela na simboličen način pokazati, da so tudi Slovenke pomembne pri oblikovanju narodne zavesti. Vedno je poudarjala, da naj se narod poveže, naj bomo strpni in da je raznolikost dobrodošla. V vse to pa verjamem tudi sama," o delu prve slovenske literarne avtorice pravi raziskovalka njenega življenja in dela ddr. Mira Delavec Touhami. Gre za zgodovinsko zgodbo, ki jo je osnovala na slovenski ljudski pesmi. Z njo je želela na simboličen način pokazati, da so tudi Slovenke pomembne pri oblikovanju narodne zavesti. Vedno je poudarjala, da naj se narod poveže, naj bomo strpni in da je raznolikost dobrodošla. V vse to pa verjamem tudi sama," o delu prve slovenske literarne avtorice pravi raziskovalka njenega življenja in dela ddr. Mira Delavec Touhami.

Ko je Lenčica na lep pomladni dan videla Pavla, se je vanj hitro zaljubila. A žal je morala v vojsko (preoblečena v fanta). Ko je Lenčica na lep pomladni dan videla Pavla, se je vanj hitro zaljubila. A žal je morala v vojsko (preoblečena v fanta).

Po Blejskem jezeru priveslata dva čolna, v enem je Lenčica, v drugem pa Pavle. Žal se bosta morala posloviti za določen čas, saj mora Lenčica v cesarsko vojsko. Po Blejskem jezeru priveslata dva čolna, v enem je Lenčica, v drugem pa Pavle. Žal se bosta morala posloviti za določen čas, saj mora Lenčica v cesarsko vojsko.

»Rokopisna zbirka NUK-a je nepogrešljivi del slovenske literarne zgodovine, saj skrbno in odgovorno hrani našo pisno kulturno dediščino. Ta je urejena in dostopna za raziskovalce, ki črpajo iz bogate zapuščine naše kulturne preteklosti. Vsi dobro vemo, da sta ravno slovenski jezik in kultura postavila temelje naši družbi in državnosti. Zelo veseli smo, kadar ob podobnih priložnostih izidejo različne stvaritve iz naše preteklosti, ki pogosto na nov in izviren način osvetljujejo manj znane ali neznane dele naše književne ustvarjalnosti. Mira Delavec Touhami je v svoji raziskovalni vnemi v dolgih letih preučevanja oživila Josipino Turnograjsko, danes pa tudi lik Rožmanove Lenčice. Z njo nam je pisateljico predstavila tudi kot začetnico slovenskega pravljičarstva.«

Mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke.

Josipina Urbančič Turnograjska je v svojem kratkem življenju napisala več kot 30 povesti. Njenih pesmi se ni veliko ohranilo. Objavljala pa je v Slovenski bčeli in Zori. Bila je dobra pianistka in je tudi sama skladala glasbo. Zelo mlada, še pred svojim 20. letom, je že bila cenjena avtorica, prevajana v različne slovanske jezike, in uživala ugled tudi zunaj meja svoje dežele, predvsem na ruskem dvoru, v Bolgariji in na Slovaškem. Ustvarjalka je bila za svoj čas izjemno izobražena in razgledana.Josipina Urbančič Turnograjska je v svojem kratkem življenju napisala več kot 30 povesti. Njenih pesmi se ni veliko ohranilo. Objavljala pa je v Slovenski bčeli in Zori. Bila je dobra pianistka in je tudi sama skladala glasbo. Zelo mlada, še pred svojim 20. letom, je že bila cenjena avtorica, prevajana v različne slovanske jezike, in uživala ugled tudi zunaj meja svoje dežele, predvsem na ruskem dvoru, v Bolgariji in na Slovaškem. Ustvarjalka je bila za svoj čas izjemno izobražena in razgledana.

V vojski Lenčici ni bilo lahko. Kmalu so namreč ugotovili, da se pod obleko skriva dekle, in ne fant. A Lenčica je ugotovila, da jo želijo razkrinkati, kar so storili z dvema zvijačama, ki pa ju je Lenčica zelo uspešno izvedla in se ni izdala. Šele kasneje je sama priznala, da je dekle, ko je zmagala v boju in prva s konjem prišla na drugi breg Donave. Za nagrado je lahko predčasno zapustila vojsko in se vrnila domov. V vojski Lenčici ni bilo lahko. Kmalu so namreč ugotovili, da se pod obleko skriva dekle, in ne fant. A Lenčica je ugotovila, da jo želijo razkrinkati, kar so storili z dvema zvijačama, ki pa ju je Lenčica zelo uspešno izvedla in se ni izdala. Šele kasneje je sama priznala, da je dekle, ko je zmagala v boju in prva s konjem prišla na drugi breg Donave. Za nagrado je lahko predčasno zapustila vojsko in se vrnila domov.

Kaplana je v učiteljski vlogi nato nadomestil Lovro Pintar, za njim pa je prišel Alojz Globočnik, ki jo je učil igranja na klavir in tako je vzljubila še glasbo. Lovro Pintar ji je leta 1850 predstavil tudi svojega prijatelja, njenega bodočega moža, ki je bil krajnski pravnik in takrat že znan ustvarjalec, saj je leta 1849 izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Glasi domorodni. Od trenutka, ko sta se spoznala, sta si tri leta intenzivno dopisovala – pisala sta si vsak dan in izčrpno, saj so njuna ljubezenska pisma precej obsežna. Ko so radovedneži njunega časa izvedeli za to strastno dopisovanje, so jih precej odprli in nekaj celo izgubili. Glavnina njune korespondence – 1066 ljubezenskih pisem – je danes shranjena v rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Pisma pa ne dajejo le vpogleda v razvoj njunega odnosa, ampak so tudi pomemben vir spoznavanja kulturnih dogodkov, načina življenja in družbenih odnosov tistega časa.

Po poroki leta 1853 se je par skupaj z Josipinino mamo in bratom preselil v Gradec, kjer je Josipina kmalu po porodu umrla, stara komaj 21 let.Po poroki leta 1853 se je par skupaj z Josipinino mamo in bratom preselil v Gradec, kjer je Josipina kmalu po porodu umrla, stara komaj 21 let.

Ko pride Lenčica iz vojske je presrečna, saj se bosta s Pavlom končno lahko poročila. Ko pride Lenčica iz vojske je presrečna, saj se bosta s Pavlom končno lahko poročila.

Mira Delavec Touhami je zelo velika ljubiteljica Josipine Urbančič Turnograjske, saj je na njeno temo najprej diplomirala, nato pa še doktorirala. Njej v čast je leta 2011 ustanovila tudi Kulturno društvo, ki je izpeljalo veliko različnih projektov. Mira Delavec Touhami je zelo velika ljubiteljica Josipine Urbančič Turnograjske, saj je na njeno temo najprej diplomirala, nato pa še doktorirala. Njej v čast je leta 2011 ustanovila tudi Kulturno društvo, ki je izpeljalo veliko različnih projektov.

Tanja Mojzer
Foto: T. M.