Zlati krompir

6 - 9 let

1. 7. 2020

Zlati krompir je pohorska pripovedka o revnem kmetu Tijeku, ki sklene dogovor z gozdnim možem.

Slednji se počuti ogroženega, ker Tijek seka drevesa – njegov življenjski prostor, temu pa ne ostane nič drugega, ker ima številčno družino, ki jo mora prehranjevati. Gozdni mož obljubi Tijeku zlati krompir, če bo vsako leto posekal le 20 dreves. Dogovor se uresniči in kmet res pridela zlati krompir, obogati in si sezida grad. A Tijek se, ko mu zmanjka zlata, neha držati dogovora; trikrat ga gozdni mož opozori, a ker ga prevzetni kmet ne uboga, prikliče gozdni mož povodenj nad njegov grad, po močnem deževju nastane črno jezero. 

Foto: Iz knjige Zlati krompir

mp