POKLIC: Botanik

4. 6. 2020

Na kaj najprej pomislite, ko slišite za poklic botanik? Kdo ve, kaj botanik opravlja? Če vam to ni znano, prijazno vabljeni v našo družbo, da to skupaj razvozlamo. 

Botanik se lahko zaposli tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in v naravoslovnih muzejih. Njegovo delo poteka v laboratorijih ali v kabinetih, v nekaterih primerih veliko dela tudi na terenu. Pri botanikih se v zadnjem času zelo uveljavlja mednarodno sodelovanje z izmenjavo obiskov in udeležbo na strokovnih in znanstvenih konferencah. V okviru botanike se specializira za posamezne rastlinske skupine. Lahko dela povsem samostojno ali v skupini različnih poklicev, v timu biologov. Lahko je tudi vodja skupine.

Botanik v botaničnem vrtu skrbi tudi za nabiranje semen rastlin za lastne potrebe in za izmenjavo med botaničnimi vrtovi. Botanični vrtovi po svetu si namreč izmenjujejo semena za raziskovalne in pedagoške namene. Botanik v botaničnem vrtu skrbi tudi za nabiranje semen rastlin za lastne potrebe in za izmenjavo med botaničnimi vrtovi. Botanični vrtovi po svetu si namreč izmenjujejo semena za raziskovalne in pedagoške namene.

V tej dokumnetarni oddaji, ki je bila predvajana v lanskem letu na TV Slovenija, lahko pobliže spoznate Botanični vrt v Ljubljani. 

Na kakšne nevarnosti preti nejgovo delo?

Večji del opravil poteka v predavalnici, na terenu ali v laboratoriju. Nekateri delajo z nevarnimi mikroorganizmi ali strupenimi kemikalijami, zato morajo poskrbeti za lastno zaščito in zaščito okolja. Sicer posebne nevarnosti in poškodbe pri delu niso pogoste.

T. M.
Foto: Pixabay