POKLIC: Gozdar

21. 5. 2020

Poznate kakšnega gozdarja? Kaj vse bi znali povedati, da počne? Če le nekaj stvari, vam jih mi v današnjem prispevku lahko povemo veliko. 

Gozdarjeva naloga je, da opravi po delovnem nalogu naročeno delo in pri tem upošteva opozorila na posebne zahteve in nevarnosti pri delu. Njegovo delo se lahko šteje za storitev ali kot izdelek. V vsakem primeru se meri v obliki podrtih dreves, obdelane hlodovine, izdelanih gozdnih lesnih sortimentov ali opravljenih gozdno-gojitvenih ali gozdno-varstvenih del.

Gozdar mora biti oseba, ki ima zelo pozitiven odnos do narave. Svoje delo mora tudi brez stalnega nadzora opravljati v interesu varovanja narave.

T. M.
Foto: Pixabay