Intervju: Prednosti in slabosti učenja od doma

2. 4. 2020

Učenje od doma, ki v Sloveniji poteka od 16. marca za vse predšolske, osnovnošolske, kakor tudi srednješolske in univerzitetne programe, je za vse vpletene prinesel ogromno spremembo. In ne samo to: vse učitelje, starše, učence, dijake in študente je ujel popolnoma nepripravljene, saj je do pojava prišlo dobesedno čez noč. O prednostih in pomanjkljivostih ter kako sploh poteka učenje na daljavo smo se pogovarjali s profesorico slovenskega jezika na eni od ljubljanskih osnovnih šol. 

Kako torej v praksi poteka učenje od doma?

Lidija, ki poučuje slovenski jezik od 6. do 9. razreda je povedala: "Na spletni strani naše šole so učni načrti, ki si jih lahko ogledajo vsi. Starejši učenci si te učne načrte preberejo in prebrskajo sami, mlajšim v nižjih razredih pri tem pomagajo starši. Torej celotna ura določenega šolskega predmeta je na spletni strani. Navodila so napisana zelo natančno, kaj je potrebno preštudirati, si ogledati, kakšno snov se je potrebno naučiti. Dodane so tudi domače naloge, ki pa jih učenci pošiljajo učiteljem na njegov elektronski naslov."

Kje opažate, da je največja težava pri sami vsebini učenja od doma? Kaj povedo učenci?

Ja, težava je že ta, da dejansko nima vsak doma svojega računalnika. Potrebno je vedeti nekaj: sedaj so po večini tudi starši doma in tudi potrebujejo računalnik, saj tudi oni največkrat delajo od doma. Tudi brat ali sestra ga potrebujeta, če sta oba npr. v osnovni ali srednji šoli. Tako, da je v mnogih družinah že ta tehnična prepreka, ki pa jo poskušamo nekako z urniki in s tem, da se delo tudi lahko opravi preko telefona ali tablice, odpraviti. Učenci dobijo velikokrat npr. povezavo do kakšnega videoposnetka ali prispevka, ki ga morajo prebrati. In če mu starš za tisti čas posodi telefon, lahko to opravi tudi na ta način. 

Sicer so pa težave tudi pri sami snovi. Nekateri učenci so izjemno samostojni in jim ta način, da ni učitelj ves čas ob njih, celo koristi, nekateri so pa zmedeni, izgubljeni, težko jim je. Morda niso tako vešči tega digitalnega sveta in zato potrebujejo več časa. Ampak, moramo biti vsi skupaj potrpežljivi, vztrajati  in si pomagati. 

Dejansko je sedaj prišlo do tega, da sta se tehnika in vsebina zelo zbližali in če nisi vešč enega, ne moreš opraviti drugega in obratno. Pričakuje pa se, da smo torej sedaj kar vsi naenkrat tudi tehnično zelo pismeni in napol računalničarji. 

Kako se preverjajo domače naloge?

Učenci jih pošiljajo vsakemu učitelju na elektronski naslov in učitelj jih pregleda. V večini primerov imajo za določeno snov dva do tri dni časa, da odpošljejo domačo nalogo. Na voljo smo tudi vsakemu učencu posebej ravno preko mailov, tako, da nas lahko kar koli vprašajo; česa niso razumeli in podobno. Ravno zaradi tega imamo učitelji sedaj dejansko ogromno dela, ker lažje v razredu odgovoriš na vprašanje, ki ga slišijo tudi drugi, kot pa da moraš odpreti npr. 20 in več mailov in na vsakega posebej odgovoriti.

Lahko opišete vaš običajen delovni dan? 

Sedaj smo učitelji dobesedno 24 ur v službi. Že zjutraj pogledam maile, domače naloge od prejšnjega dne. Potem imamo morda spletno videokonferenco - ki se sicer z učenci zgodi enkrat na teden, ampak je veliko tudi usklajevanja z drugimi učitelji na šoli. Predvsem v primeru, ko pride do kakšnih sprememb, kljub temu, da so urniki glede na predmete že napisani. Vmes imam čas okrog enih ali dveh za kosilo, ki traja do treh ali pol štirih popoldan. Nato pa me že čaka gora mailov, ker popoldan in zvečer učenci že na veliko pošiljajo domače naloge in raznorazna vprašanja. Dejansko sem čez cel dan na "stand-by" bi se lahko reklo.

Ampak samih predavanj kot takšnih preko npr. videokonference pa ni?

Ne, tega zaenkrat ni bilo v učnem programu. So samo učni listi, naloge in snov v pisni obliki. Kot sem že dejala, bi verjetno bila težava s tem, ker ne bi mogli teh predavanj spremljati vsi, saj nimajo vsi svojega osebnega računalnika ali telefona. Tako, da zaenkrat ostaja tako, da so pisni učni listi na spletni strani in učenec se jih loti, ko se jih lahko. 

Kolikor vem je povsod v osnovnih šolah tako, na fakultetah vem, da imajo spletna video predavanja, v srednjih šolah pa mislim, da je nekakšna kombinacija obojega.

Za koliko učencev je torej potrebno redno pregledovati naloge in jim odgovarjati?

Jaz imam v vsakem razredu po okrog 22 učencev, torej od 6. do 9. razreda, je to skupno okrog 70 učencev, ker v 9. razredu je samo en razred, samo oddelek A, brez B-ja. Jaz namreč učim en razred, moja sodelavka pa potem paralelko, ker imamo v vsakem razredu A in B oddelek. Je res ogromno dela, sedaj smo absolutno preobremenjeni. Slediti vsem tem nalogam, slediti temu sistemu, ki je za vse nov, dejansko se vsi skupaj iz dneva v dan učimo. En dan prej do 13. ure je potrebno zagotoviti, da je snov na spletni strani, zato da lahko potem vsi enako delajo in da imajo vsi enake možnosti. Učitelji moramo pisati tudi dnevnik, torej, kaj se je v določeni snovi realiziralo, naučilo, skratka, dela res ne manjka. 

Ste opazili, da so učenci na takšen način tudi bolj samoiniciativni, imajo več novih, drugačnih idej kot sicer?

Ja, sprva je bilo zelo težko, prvi teden je bil grozen. Ampak se mi zdi, da se sedaj vsi nekako vedno hitreje privajamo in da je boljše. Mi smo se kot šola tudi odločili, da bomo ob koncu tega učenja na daljavo izdali šolski časopis Korona, tako da že sedaj sproti zbiramo raznorazne izdelke, ki bi lahko bili v časopisu objavljeni. Da bomo imeli vsi skupaj en trajen spomin na vso to obdobje.

Sicer pa ja, seveda, učenci imajo veliko idej in pri mnogih je sedaj prišla do izraza ta njihova velika drugačnost, iznajdljivost, samostojnost. Mnogim je takšen način celo bolj všeč, sploh tistim, ki so tehnično zelo spretni in ki so radi veliko za računalnikom in doma. Tisti,, ki pa so radi veliko zunaj in se družijo, pa imajo sedaj več težav, težko jim je, kar je popolnoma razumljivo. 

Kako pa je s preverjanjem znanja, ocenami? Imate že kaj informacij, kako bo to potekalo, ko se vrnejo v šole?

Uradno nismo učitelji še popolnoma nič s tem seznanjeni, ker sploh ne vemo, kako dolgo bo učenje od doma še potekalo. Vsekakor pa nekakšna oblika preverjanja bo morala biti. Pri slovenščini bomo verjetno pisali test in spis, bo pa možnost tudi govornih nastopov, tako da bomo nekako prišli do ocen v tem semestru. Ampak podrobnosti še do zdaj nimamo. 

Tanja Mojzer
Foto: Pixabay, osebni arhiv Lidija Rupnik iz OŠ Dravlje v Ljubljani