RECIKLIRAJ: Prinesi stare baterije!

5. 10. 2019

Z mesecem oktobrom se je po celotni Ljubljani pričela velika ekološka akcija z naslovom »Prinesi stare baterije«. Vanjo je vključenih tudi veliko osnovnih šol in drugih organizacij. Ideja je, da vsi pobrskamo po domačih predalih in prinesemo stare baterije na zbirna mesta ter jih na takšen način pravilno recikliramo. Akcija traja do 20. oktobra. 

E-cikliraj vozilo je prisotno na vseh večjih javnih dogodkih, ki so v sklopu različnih akcij, tudi seveda te, kjer se zbirajo stare baterije. E-cikliraj vozilo je prisotno na vseh večjih javnih dogodkih, ki so v sklopu različnih akcij, tudi seveda te, kjer se zbirajo stare baterije.

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, Emil Šehić je ob uradnem začetku akcije povedal: "Prenosne baterije in akumulatorji so pomemben del vsake električne in elektronske opreme. Zavedati se moramo, da je naše ravnanje z njimi, ko postanejo le-te odslužene, prav tako zelo pomembno. V 10-ih letih delovanja naše skupne sheme ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami smo uspeli v Sloveniji vzpostaviti široko in potrošnikom prijazno mrežo ločenega zbiranja tovrstnih odpadkov in posledično okolju prijazno ravnanje z njimi. Številne lokacije v trgovinah, zbirnih centrih javne službe, zbiralnicah odpadkov in uličnih zbiralnikih širom Slovenije ne dopuščajo izgovorov, da bi tovrstni odpadki končali med mešanimi komunalnimi odpadki ali celo neposredno v naravi. Odpadne prenosne baterije in akumulatorji namreč vsebujejo tudi nevarne materiale, kot so živo srebro, svinec ipd., hkrati pa s pravilno obdelavo pridobivamo sekundarne surovine ter tudi tako zagotavljamo varovanje naravnih virov.

Poleg infrastrukture ločenega zbiranja aktivno spodbujamo ločevanje odpadnih baterij preko aktivnosti ozaveščanja in informiranja gospodinjstev. Zavedamo se, da so tovrstne akcije pomembne za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev. V tokratno akcijo vključujemo tudi osnovne šole v Mestni občini Ljubljana, saj menimo, da lahko učenke in učenci pomembno pripomorejo pri spreminjanju navad, ki se nanašajo na pravilno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji. Skozi akcije kot je »Prinesi stare baterije« želimo doseči okoljski cilj, in sicer zbrati vsaj 45% odpadnih baterij glede na količino, ki so jo potrošniki kupili. "

V takšnih zabojnikih se zbirajo stare baterije. V takšnih zabojnikih se zbirajo stare baterije.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE foruma, je dejal: "Količina e-odpadkov se nenehno povečuje (vsako leto za 3-4%) in vsebuje veliko dragocenih in nevarnih snovi, katere je potrebno pravilno obdelati. Medtem ko se zavedanje potrošnikov o pravilnem ravnanju z e-odpadki izboljšuje, je še vedno težko zagotoviti, da e-odpadke zbirajo in z njimi ravnajo organizacije preko pravih kanalov ter s tem zagotavljajo, da bo to storjeno zakonito, varno in na okolju prijazen način.”

T. M. 
Foto: E-cikliraj

SLONTASTIČEN POZOR!

Vabljeni k sodelovanju v nagradnem natečaju Kaj pa ti znaš?!

Čaka vas več kot 70 nagrad! Pošljite 3-minutni video vaših spretnosti!

Sodelujete lahko večkrat do 30. septembra 2020.