Splošni pogoji za izvedbo nagradne igre

5. 2. 2019

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja. Fizične osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko v igri sodelujejo le ob vnaprej danem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Javnem zavodu RTV Slovenija.

Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Naslov: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 475 2111

Skrbnik obdelave osebnih podatkov:

Elektronska pošta: mmc-kultura@rtvslo.si,  mmc-sport@rtvslo.si,  mmc-nagrade@rtvslo.si,  lepota.bivanja@rtvslo.si, bansi@rtvslo.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

01/ 475 4466

vop@rtvslo.si