Eko šola: stop zavrženi hrani!

7. 1. 2019

Letošnji projekt Ekošole se dotika problematike zavržene hrane. V šolskem letu 2018/2019 se je v projekt prijavilo rekordnih 111 izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije, od tega 24 vrtcev, 71 osnovnih šol in šol za otroke s posebnimi potrebami ter 16 srednjih šol.

Cilj projekta je, da tako otroci kot srednješolci vodijo seznam zavržene hrane in da se le-te zavrže čimmanj. Cilj projekta je, da tako otroci kot srednješolci vodijo seznam zavržene hrane in da se le-te zavrže čimmanj.

»V projektu vsako leto sodeluje več tisoč otrok, ki skozi aktivnosti spoznavajo, zakaj je pomembno, da vseskozi zmanjšujemo količine zavržene hrane in kako lahko odgovorneje ravnamo z njo. Izredno nas veseli, da izobraževalne ustanove v okviru meritev dosegajo odlične rezultate ter da število sodelujočih otrok iz leta v leto narašča. V vseh letih izvajanja projekta smo ugotovili, da so domača gospodinjstva pomemben člen pri prizadevanjih za zmanjševanje količin zavržene hrane, zato želimo z dnevnikom otroke in starše spodbuditi, da tudi doma razmišljajo o tej temi. Dnevnik je nastal na pobudo nekaj sodelujočih ustanov, ki so ga v preteklih letih samoiniciativno pripravile, zato smo prepričani, da ga bodo otroci in starši dobro sprejeli.«

Tina Hribar, vodja projekta Hrana ni za tjavendan pri programu Ekošola.

Utrinki iz lanskega zaključnega dogodka projekta Hrana ni za tjavendan.Utrinki iz lanskega zaključnega dogodka projekta Hrana ni za tjavendan.

Projekt Hrana ni za tjavendan vsako leto nagradi najboljše šole. Lanski nagrajenci med vrtci so bili OŠ Polzela. Projekt Hrana ni za tjavendan vsako leto nagradi najboljše šole. Lanski nagrajenci med vrtci so bili OŠ Polzela.

»Z različnimi ukrepi se trudimo, da zavržemo čim manjšo količino hrane, kar dosegamo s skrbnim in premišljenim načrtovanjem logističnih poti ter sodelovanjem na različnih dobrodelnih aktivnostih. V kar nekaj slovenskih krajih v sodelovanju z Lions klubom Celje izvajamo projekt Viški hrane, s čimer skrbimo, da čim manj neoporečne hrane konča v uničenju. S projekti, kot je Hrana ni za tjavendan, med otroci in mladostniki, pa tudi širšo družbo, širimo pomembno sporočilo, da hrana ne sme biti odpadek in da moramo z njo ravnati odgovorno, « je povedala Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje in družbeno odgovornih projektov v Lidlu Slovenija.

Nova številka knjižice Reciklirana kuharija
V okviru projekta bo tudi letos potekal natečaj Reciklirana kuharija, kjer bodo otroci, učenci in dijaki raziskovali inovativne načine ponovne uporabe živil in oblikovali nove recepte iz ostanka živil ali obrokov. Snovalci projekta bodo zmagovalne recepte poustvarili, jedi fotografirali in jih izdali v priročni kuharski knjižici. Knjižice iz zadnjih treh let projekta so na voljo na spletni strani Ustvarimo boljši svet. 

T. M.
Foto: Eko paket

SLONTASTIČEN POZOR!

Ste se kdaj spraševali, kakšno je delo televizijskega kamermana?

Odgovor najdete v tem prispevku.