Avtorske pravice pri fotokopiranju v vrtcih in šolah!

15. 3. 2018

V Sloveniji je intelektualna lastnina še vedno "pereč pojem", saj se mnogi ljudje ne zavedajo, da reprodiciranje avtorskih del komur koli in v kolikršni koli količini, ni samo po sebi umevno. Tokrat vam predstavljamo vsebino sporazuma, ki obravnava upravljanje z avtorskimi pravicami pri fotokopiranju v nižjem šolstvu (vrtci, osnovne in srednje šole). 

SAZOR GIZ k.o., kolektivna organizacija za upravljanje avtorske pravice reproduciranja, je javnosti prvič predstavila rezultate sporazuma, ki prinaša prva nadomestila za avtorje in založbe za fotokopiranje avtorskih del v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih (a le tistih vrtcih, ki so v sklopu šole. Vrtci, ki spadajo pod občinsko upravo, in zasebni vrtci za zdaj še niso vključeni v to shemo). 

Fotokopiranje je reproduciranje avtorskih del, čeprav se na to tako morda ne gleda. Tako kot se za vsak materialni izdelek (npr. narejen kos pohištva, avtomobil, hrano, itd.) ali storitev plača, tako bi moralo biti urejeno tudi na področju intelektualne lastnine). Javnosti so javno sporazum o reproduciranju avtorskih del predstavili: Luka Novak in Rudi Zaman, predstavnika SAZOR, Slavko Pregl, poznavalec področja in predstavnik avtorjev (pisatelj), Aleš Ojsteršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter Marjan Gorup, ravnatelj OŠ Prežihov Voranc.Fotokopiranje je reproduciranje avtorskih del, čeprav se na to tako morda ne gleda. Tako kot se za vsak materialni izdelek (npr. narejen kos pohištva, avtomobil, hrano, itd.) ali storitev plača, tako bi moralo biti urejeno tudi na področju intelektualne lastnine). Javnosti so javno sporazum o reproduciranju avtorskih del predstavili: Luka Novak in Rudi Zaman, predstavnika SAZOR, Slavko Pregl, poznavalec področja in predstavnik avtorjev (pisatelj), Aleš Ojsteršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter Marjan Gorup, ravnatelj OŠ Prežihov Voranc.

Gre za zelo pomemben sporazum, ki sicer že poteka tretje leto, a letos junija se bodo sredstva prvič izplačevala avtorjem in založbam, katerih dela se v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fotokopirajo. S tem avtorji za svoje delo poleg neposrednega avtorskega honorarja in knjižničnega nadomestila dobijo še tretji vir dohodka iz naslova svojega dela.

Po sporazumu je dovoljeno kopiranje vseh del s področja književnosti, znanosti in publicistike. Ker SAZOR po zakonu zastopa celoten svetovni repertoar, lahko šole fotokopirajo vsa svetovna dela tako v slovenščini kot tudi v tujih jezikih, razen potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov. V sklopu kampanje Fotokopiramo – podpiramo krog znanja je SAZOR pripravil informativne zgibanke in nalepke, ki jih šola nalepi na kopirne stroje in dajejo jasno sporočilo učiteljem, da je fotokopiranje dovoljeno in zaželeno.

Če je na fotokopirnem stroju takšna nalepka, je to simbolni prikaz, da so šole podpisale sporazum (do zdaj jih je 98 % takšnih) in da je fotokopiranje zaželeno in zakonsko urejeno. Če je na fotokopirnem stroju takšna nalepka, je to simbolni prikaz, da so šole podpisale sporazum (do zdaj jih je 98 % takšnih) in da je fotokopiranje zaželeno in zakonsko urejeno.

SAZOR in Ministrstvo si že prizadevata za podoben sporazum, h kateremu bi pristopile visoke šole (fakultete) in gospodarstvo.

Še prispevek iz oddaje Kultura: 

Rudi Zaman, SAZOR: "Po več letih prizadevanj kolektivne organizacije SAZOR se je v slovenskih šolah začel izvajati Sporazum, ki prinaša nadomestila avtorjem in založbam od fotokopiranja v šolah. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje, saj to prav gotovo bogati znanje našim učencem. Avtorji prejmejo 50 in založbe 50 odstotkov nadomestila od fotokopiranih del. V tujini je to nekaj samo po sebi umevnega, Avstrija ima to urejeno že 20 let, mi pa smo se šele zadnja leta začeli malce bolj resno ukvarjati z intelektualno lastnino in avtorskimi pravicami."Rudi Zaman, SAZOR: "Po več letih prizadevanj kolektivne organizacije SAZOR se je v slovenskih šolah začel izvajati Sporazum, ki prinaša nadomestila avtorjem in založbam od fotokopiranja v šolah. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje, saj to prav gotovo bogati znanje našim učencem. Avtorji prejmejo 50 in založbe 50 odstotkov nadomestila od fotokopiranih del. V tujini je to nekaj samo po sebi umevnega, Avstrija ima to urejeno že 20 let, mi pa smo se šele zadnja leta začeli malce bolj resno ukvarjati z intelektualno lastnino in avtorskimi pravicami."  

 Zloženko si lahko ogledate v tem dokumentu. 

 Luka Novak, SAZOR: "Zaradi Sporazuma je kopiranje v šolah postalo ne le dovoljeno, temveč celo zaželeno, saj se s tem širi krog znanja, šole s tem dostopajo do celotnega svetovnega repertoarja v vseh jezikih, avtorji pa dobijo plačilo za svoje delo. SAZOR je v okviru kampanje Fotokopiramo – Podpiramo krog znanja pripravil informativne zgibanke in nalepke za na fotokopirne stroje, ki jih bodo v prihodnjih dneh prejele vse šole, ki so podpisale Sporazum. Zgibanka razloži pravno podlago za Sporazum ter natančno pojasnjuje, kaj in koliko je dovoljeno kopirati in česa se ne sme. Z obveznim kolektivnim upravljanjem je država omogočila uporabnikom, torej tudi šolam, enostaven in ekonomičen dostop do vseh svetovnih vsebin prek ene same kolektivne organizacije, avtorjem pa za to pravično nadomestilo, ki ga bodo prejeli že letos." Dodal je tudi pomembno opazko: "S Sporazumom smo hoteli poudariti in poudarjamo, da nismo šli v tržno naravnanost - to pomeni, da se ne šteje število fotokopij kakšnega dela posameznega avtorja. Ker kar hitro bi prišli do hudega lobiranja in sistem bi postal kaotičen. Gre za obvezno kolektiven sistem. Posamezna založba ali posamezen avtor ne more zlobirati ničesar. Gre za to, da se ceni avtorsko delo in da so avtorji zanj pošteno plačani oz. dobijo nekakšno simbolno nadomestilo."  Luka Novak, SAZOR: "Zaradi Sporazuma je kopiranje v šolah postalo ne le dovoljeno, temveč celo zaželeno, saj se s tem širi krog znanja, šole s tem dostopajo do celotnega svetovnega repertoarja v vseh jezikih, avtorji pa dobijo plačilo za svoje delo. SAZOR je v okviru kampanje Fotokopiramo – Podpiramo krog znanja pripravil informativne zgibanke in nalepke za na fotokopirne stroje, ki jih bodo v prihodnjih dneh prejele vse šole, ki so podpisale Sporazum. Zgibanka razloži pravno podlago za Sporazum ter natančno pojasnjuje, kaj in koliko je dovoljeno kopirati in česa se ne sme. Z obveznim kolektivnim upravljanjem je država omogočila uporabnikom, torej tudi šolam, enostaven in ekonomičen dostop do vseh svetovnih vsebin prek ene same kolektivne organizacije, avtorjem pa za to pravično nadomestilo, ki ga bodo prejeli že letos." Dodal je tudi pomembno opazko: "S Sporazumom smo hoteli poudariti in poudarjamo, da nismo šli v tržno naravnanost - to pomeni, da se ne šteje število fotokopij kakšnega dela posameznega avtorja. Ker kar hitro bi prišli do hudega lobiranja in sistem bi postal kaotičen. Gre za obvezno kolektiven sistem. Posamezna založba ali posamezen avtor ne more zlobirati ničesar. Gre za to, da se ceni avtorsko delo in da so avtorji zanj pošteno plačani oz. dobijo nekakšno simbolno nadomestilo." 

 Slavko Pregl, avtor (pisatelj): "Pogosto se zdi, da so intelektualne storitve - v nasprotju z vsemi drugimi storitvami - pač lahko zastonj, da morajo biti prosto dostopne. Avtorji z veseljem delimo svoje stvaritve z najširšo publiko, želimo pa seveda biti za svoje delo plačani. Ker neposredni avtorski honorarji že vrsto let padajo, so zelo pomemben vir plačila posredne uporabe avtorskih pravic. Sem sodi tudi nadomestilo za fotokopiranje avtorsko zaščitenih del. Vesel sem, da smo se s Sporazumom s šolami in vrtci po desetletni zamudi pridružili kultivirani Evropi, ki je te pravice uredila že davno. Sporazum je svetel zgled, in verjamem, da bomo kmalu na podoben način uredili razmerja tudi z univerzami, gospodarstvom in javno upravo."Slavko Pregl, avtor (pisatelj): "Pogosto se zdi, da so intelektualne storitve - v nasprotju z vsemi drugimi storitvami - pač lahko zastonj, da morajo biti prosto dostopne. Avtorji z veseljem delimo svoje stvaritve z najširšo publiko, želimo pa seveda biti za svoje delo plačani. Ker neposredni avtorski honorarji že vrsto let padajo, so zelo pomemben vir plačila posredne uporabe avtorskih pravic. Sem sodi tudi nadomestilo za fotokopiranje avtorsko zaščitenih del. Vesel sem, da smo se s Sporazumom s šolami in vrtci po desetletni zamudi pridružili kultivirani Evropi, ki je te pravice uredila že davno. Sporazum je svetel zgled, in verjamem, da bomo kmalu na podoben način uredili razmerja tudi z univerzami, gospodarstvom in javno upravo."

  Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: "Sporazum je ob podpori Ministrstva pripravljala ekipa, ki jo sestavljajo predstavniki šol in vrtcev, predstavniki avtorjev, predstavniki založnikov in raziskovalci Pedagoškega inštituta. Šolam smo s tem omogočili, da se pri fotokopiranju avtorskih del gibljejo v območju zakonodaje." Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: "Sporazum je ob podpori Ministrstva pripravljala ekipa, ki jo sestavljajo predstavniki šol in vrtcev, predstavniki avtorjev, predstavniki založnikov in raziskovalci Pedagoškega inštituta. Šolam smo s tem omogočili, da se pri fotokopiranju avtorskih del gibljejo v območju zakonodaje."

Marjan Gorup, ravnatelj: "Ko smo se srečali s pobudo za podpis Sporazuma, smo imeli sprva v Združenju ravnateljev pomisleke, zlasti glede financiranja. Ker pa sredstva za nadomestilo avtorjem zagotavlja država, s plačili zdaj ni obremenjen proračun šol. Za šole in učence pa pomeni uporaba dodatnih gradiv neizmerno bogastvo, saj lahko izbiramo in učencem brez slabe vesti predstavimo dodatne učne vsebine."Marjan Gorup, ravnatelj: "Ko smo se srečali s pobudo za podpis Sporazuma, smo imeli sprva v Združenju ravnateljev pomisleke, zlasti glede financiranja. Ker pa sredstva za nadomestilo avtorjem zagotavlja država, s plačili zdaj ni obremenjen proračun šol. Za šole in učence pa pomeni uporaba dodatnih gradiv neizmerno bogastvo, saj lahko izbiramo in učencem brez slabe vesti predstavimo dodatne učne vsebine."  

Gradivo z osnovnimi informacijami in nalepka za fotokopirne stroje. Gradivo z osnovnimi informacijami in nalepka za fotokopirne stroje.

Tanja Mojzer
Foto: Tanja Mojzer
Video: TV Slovenija (iz oddaje Kultura) 

SLONTASTIČEN POZOR!

Vabljeni k sodelovanju v nagradnem natečaju Kaj pa ti znaš?!

Čaka vas več kot 70 nagrad! Pošljite 3-minutni video vaših spretnosti!

Sodelujete lahko večkrat do 30. septembra 2020.