Čas obdarovanja

23. 12. 2016

Darila, darila in darila. Decembra jih ne primanjkuje, tako starši kot otroci hitijo z njimi in jih postavljajo pod novoletno jelko. A kakšen je pravzaprav pravi namen Božička in Dedka Mraza. Poglejmo! 

Današnja družba je izrazito potrošniška in že zelo zgodaj prične z vzgajanjem potrošnika, spodbuja nakupovanje skozi vse leto, ob različnih priložnostih, zlasti pa v času praznikov. Oglaševalci navezujejo nakupovanje na čustvovanje, poudarjajo veselje in srečnost, temeljni čustvi, ki jima bomo potrošniki najprej podlegli, celo pred obljubljenim zdravjem. Osrečiti pa želimo tudi druge, zlasti otroke, in to z darili.

Kaj podariti za darilo? Pomislek ni odveč!Kaj podariti za darilo? Pomislek ni odveč!

Predvsem sledimo želji, da bi z darili osrečili otroke, da bi jim podarili kar si želijo, da bi bili srečni. Pri tem sledimo lastnim predstavam, izhajamo iz svojega sveta prepričanj, kaj bi jim to pomenilo. Zato je tudi razočaranje, ko starš otroku ne podari tistega, kar bi bilo po njegovem mnenju najboljše, bolj na strani odraslega, ker ni izpolnil lastnih pričakovanj oz. pričakovanj za katere meni, da jih ima otrok do njega, kot starša.

Neuresničene želje, ki nimajo posebne teže in so bolj trenutne narave, otroci sprejmejo bolje kot mislijo starši, da so jih njihovi otroci sposobni sprejeti. Strah jih je, da bodo otroke razočarali, da bodo ti zaradi tega frustrirani, travmatizirani, da bo to vplivalo na njihov odnos. Nič od tega se ne bo zgodilo, v kolikor bomo otroku pomagali, da sličice, ki niso uresničljive, ali pa morda niti niso njemu v dobro, zamenja za tiste, ki so dosegljive, dostopnejše, uresničljive, in s katerimi bo prav tako zadovoljujoče potešil potrebe, ki jih zasleduje. To bo za otroka dobra izkušnja, ker bo imel priložnost, da se nauči ravnati z nezadovoljstvom, ki nastopi vsakič, ko se naša pričakovanja ne uresničijo, kar pa je sestavni del življenja. Naučil se bo zelo pomembnega ravnanja, kako nadomestiti sličice, podobe, ki jih je zasledoval, spreminjati zaznave in iskati nove izbire, ter ob tem ravno tako doseči zadovoljstvo.

Prepričanje, da lahko z zmernostjo uresničimo potrebe po pozornosti, sprejetosti, pripadnosti, povezovanju z drugimi, docela izključuje potrebo po pretiravanju ter izkazovanju moči in veljave z dragocenostjo nekega darila, in preprečuje, da podležemo mrzličnemu nakupovanju. Obenem pa nam omogoča, da od nakupovanja preidemo tudi k drugim vrednotam, ki osmislijo praznični čas in naše odnose z dragimi osebami.

Doc. dr. Nevenka Podgornik, psihoterapevtka
Povabilo na stran: http://www.nevenkapodgornik.si/
Foto: T. M.