Čuječnost, kaj je to?

10. 11. 2013

Srečnejši, samozavesten, čustveno zrel in zadovoljen otrok

Največ šteje odnos in naša prisotnost z otrokom - ne glede na razpoložljive dobrine in dejavnosti, ki jih izvajamo. O tem veliko govorijo strokovnjaki, ki poudarjajo pomen čuječnosti (angl. mindfulness). Sodobni način življenja nas odvrača od polnega zavedanja vsakega trenutka, zaradi tega pa velikokrat nismo v stiku s svojimi mislimi, čustvi in občutki. Ta stik lahko obnovimo le z nekaj vaje.

Otroci, ki imajo čuječne starše in katerim je omogočena vadba ali spoznavanje čuječnosti, se prav tako kot starši bolj zavedajo sebe, svojih pristnih potreb, prav tako se učinkoviteje spoprijemajo s stresom in imajo povečan razpon pozornosti in večjo zmožnost koncentracije, vse to pa vpliva na boljše počutje, na šolsko uspešnost in zadovoljstvo ter na bolj zadovoljujoče medosebne odnose.

pravi izvajalka delavnic o čuječnosti, psihologinja Mojca Majerle. 

Pri otrocih naj bi bila vadba čuječnosti dolgoročno še učinkovitejša kot pri odraslih. Ti se tako že zgodaj naučijo opazovati sebe na sprejemajoč način, spremljati svoje misli in čustva ter se nanje tudi ustrezno odzvati. Otrok tako lahko postane tudi samozavestnejši, čustveno zrelejši, hkrati pa ima jasnejše misli.

Več o tem, kaj je čuječnost in kako jo lahko negujemo, smo spregovorili v intervjuju.

  • Kaj je čuječnost?

Čuječnost je nepresojajoče zavedanje vsega, kar se dogaja znotraj in zunaj nas. Gre za polno prisotnost v sedanjem trenutku, "tukaj in zdaj", ki jo spremlja sprejemanje, radovednost in radost. Čuječnost je sposobnost, ki je dostopna vsem, vendar pa nas način življenja v sodobni družbi odvrača od polnega zavedanja trenutka, zato se moramo čuječnosti znova naučiti. S pomočjo čuječnosti lahko dokazano učinkovito premagujemo vsakodnevni stres in se tako lažje soočamo z izzivi vsakdana.

  • Kaj se prek čuječnosti naučimo o sebi?

Z znanjem o čuječnosti in vadbo čuječnosti spodbujamo zavedanje sebe – svojih čustev, svojih misli, svojega vedenja oz. odzivanja ter dogajanja zunaj nas. Na ta način lahko spodbudimo prebujenje zatrtih delov sebe (npr. kognicije ali čustvovanja), spoznamo svoje avtomatične vzorce mišljenja, delovanja in vzpostavljanja odnosov, ki jih običajno prevzamemo prek družine že v otroštvu, posledično pa se naučimo tudi, kaj potrebujemo v določenem trenutku oz. situaciji (morda sprehod, morda vodo, morda podporo določene osebe, morda konstruktivno izražanje mnenja nekomu, s komer se ne strinjamo …).

  • Kdaj v življenju čuječnost koristi?

Čuječnost, ko jo poznamo in tudi treniramo - pomembna je redna praksa, saj se s čuječnostjo priučimo novega in drugačnega delovanja, s čimer "nadgradimo" delovanje, ki smo ga prakticirali vse naše življenje – koristi v vsakem trenutku našega življenja; najpogosteje jo ljudje uporabljajo, ko so soočeni s stresnimi situacijami.

  • Zakaj bi jo morali poznati starši in otroci?

Starši, ki razumejo koncepte in ideje, ki jih zagovarja čuječnost, ter to tudi aplicirajo na svoj odnos do otroka, lahko zaznajo določene pozitivne vzorce: staršjo spoznajo sebe. Svoje negativne vzorce, ki so jih prinesli iz svoje primarne družine, npr. kritiziranje, zatiranje čustev, ignoriranje, kričanje, siljenje otroka k popolnosti ipd., lažje nadzira ter zavestno izbere drugo pot, resnično spremlja otroka, raziskuje njega, njegovo edinstveno osebnost in razvojne spremembe ter v opazovanje otroka vnese zanimanje, radovednost in sprejemajočo ter neobsojajočo držo. Pogosteje je v stiku s tem, kaj se dogaja z njim samim, z njegovim otrokom ter z njunim medsebojnim odnosom, kar mu omogoča, da se odzove na otrokove (in svoje!) pristne potrebe in da hitro opazi nastale razpoke v odnosu do otroka; hkrati pa čuječen starš (tudi nehote) prenese svoj način doživljanja sebe, drugih in sveta na svojega otroka.
 

  • Kako lahko čuječnost vadimo, lahko te veščine razvijamo s svojimi otroki?

Čuječnost lahko vadimo z vadbo čuječnostne meditacije, ki je na voljo ob nakupu knjig o čuječnosti ali pa kar s poslušanjem posnetkov, ki so dostopni prek kanala YouTube, lahko obiščete tudi delavnice, kjer vas izvajalci seznanijo s tem pojmom.
 
Čuječnost spodbujamo že s tem, da se spomnimo na njena načela, se zavestno preusmerimo iz svojih misli o preteklosti ali prihodnosti v sedanji trenutek; se usmerimo na svoje dihanje in spremljamo vdihe in izdihe. Sprejemajoče opazujemo dogajanje v sebi in dopustimo, da je vse točno takšno, kakršno pač je. To, kar zaznamo v tem trenutku (tudi če je to napetost, žalost, jeza ali drugi neprijetni občutki), je že tukaj in tega, kar je, ne moremo spremeniti. Največje spremembe doživimo takrat, ko znamo sprejeti tudi svoje slabe strani, svoje sence.

Otroci so načeloma veliko pogosteje zavestni oz. čuječni kot odrasli. Samo spomnite se, kako zavzeto se otroci posvetijo igri ali drugi prijetni dejavnosti. Vseeno pa otroci, ki imajo stik s težkim okoljem in težkimi izkušnjami, otroci, ki so nemirni ali zgolj otroci (praktično vsi), ki se učijo ravnanja s svojimi čustvi, potrebujejo upočasnitev, umiritev in usmeritev. Do otroka pristopimo čuječno že s tem, ko poimenujemo njegovo čustvo. Če doživlja jezo, rečemo: "Si jezen?" Pogosto se otrok po tem, ko vidi, da ga razumemo, samodejno pomiri, hkrati pa se nauči čustvene pismenosti in se zaveda, da je doživljanje čustev dovoljeno.

Izvajalka delavnic o čuječnosti Mojca Majerle, univ. dipl. psih. in specializantka integrativne psihoterapije, pravi, da lahko otroke, ki so nemirni zaradi čustvene napetosti, spodbudimo k božanju živali ali kakšnemu drugemu čuječnemu izvajanju dejavnosti (opazovanju mravelj, občutenju vetra, poslušanju dežnih kapljic). Lahko jih spodbudimo, naj zaprejo oči. Če imajo v rokah kak predmet ali žival, lahko opišejo, kaj čutijo s svojimi prstki in kako se ob tem počutijo. Otroka s tem pomirimo in hkrati tudi sebe vrnemo v ta trenutek ter v opazovanje lepot sveta.


Foto: EPA in arhiv Mojce Majerle
Eva Veršič