Kratki dokumentarni film EBU

Kratki dokumentarni film EBU

V okviru javnih evropskih televizij že več kot pol stoletja nastajajo skupni projekti in kakovostni TV programi za odrasle in otroke. V okviru EBU (European Broadcasting Union) delovne skupine za otroški in mladinski program že več kot 30 let članice ustvarjajo dokumentarne filme za izmenjavo. Vsaka sodelujoča država posname svoj film, na račun tega pa ima pravico do predvajanja vseh ostalih filmov sodelujočih držav… Otroški in mladinski program TV Slovenija sodeluje v izmenjavah občasno že od leta 1990, redno pa zadnjih 15 let. Dokumentarni filmi prikazujejo otroke, ki skozi lastno videnje in na njim lasten način predstavljajo neko pomembno obdobje v svojem življenju. Dolžina vsakega filma je 15 minut. Dokumentarni filmi so namenjeni izbrani ciljni skupini otroških gledalcev, in sicer 10-12 letnim otrokom.