Prevodnik v tokokrogu

V tokokrog zaporedno vežemo baterijo, žarnico in enega od predmetov.

Glede na prevodnost električnega toka ločimo materiale na prevodnike, ki prevajajo električni tok, in izolatorje, ki ga ne. Opazujemo, kdaj žarnica sveti.

Tukaj imamo naš vir napetosti, LED diodo, in predmete, pri katerih želimo preveriti, ali bodo prevajali tok. Najprej poglejmo, kako sveti LED dioda, ko jo neposredno povežemo z virom napetosti. Zdaj bomo v tokokrog povezali še različne predmete. Snovi lahko ločimo na prevodnike in izolatorje. Kot že ime pove, prevodniki prevajajo tok, izolatorji pa ne. Hitro bomo ugotovili, da ena izmed naših snovi spada v prvo skupino.

Preizkusimo vse predmete.
Očitno je grafit, ki je v svinčnikih, prevodnik, plastika, steklo in les pa niso! Les, plastika in steklo so vsi izolatorji. V navadnem svinčniku pa je jedro iz grafita, ki je zelo dober prevodnik.

Podrobnosti o vsebini

Datum:

25.11.2017

Trajanje:

02:05 min

Kanal:

TV Slovenija 1

Oddaja:

Male sive celice

Vprašanje gledalcem

Odgovori