Evropska vas v Celju

11. 5. 2018

Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Francoski zunanji minister Robert Schuman je pet let po drugi svetovni vojni na ta dan predlagal novo obliko političnega sodelovanja, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije premoga in jekla. Schumanov predlog šteje za začetek povezovanja držav v Evropsko unijo. Ta se v prihodnosti želi še bolje povezati prav z vami, torej mladimi, zato so v tem tednu pri nas potekali številni dogodki. Mi smo obiskali Evropsko vas, ki jo je organizirala III. OŠ Celje.