Tekmovanja v znanju in Zoisova štipendija

9. 3. 2018

Običajno se marca zvrsti veliko tekmovanj v znanju. Da jih organizatorji lahko pripravijo, pa potrebujejo tudi nekaj denarja. V zadnjem tednu so se mnogi spraševali, kaj bo s tekmovanji, za katera pričakovanega denarja za organizacijo ne bo. Marsikoga je zaskrbelo tudi, katera tekmovanja bodo v prihodnje štela za Zoisovo štipendijo. O tem smo vprašali pristojne in se pogovarjali z devetošolci z osnovne šole Koseze. 

Razlogi in motivi, da se mladi iz Kosez prijavijo na posamezno tekmovanje, so zelo različni. Lahko je to tudi Zoisova štipendija. Poleg dovolj visokega povprečja, to je povprečna ocena najmanj 4 cele 7, je pogoj za pridobitev Zoisove štipendije res tudi izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti.

Ne štejejo uspehi na vseh tekmovanjih
A za pridobitev Zoisove štipendije ne štejejo izjemni dosežki na vseh tekmovanjih. Za Zoisovo štipendijo ne štejejo tekmovanja, ki niso organizirana na več ravneh in ki niso financirana iz javnih sredstev, s strani Ministrstva za izobraževanje ali Zavoda za šolstvo. Čeprav nekaterih tekmovanj ti organizaciji letos ne bosta sofinancirali, bodo štela za pridobitev Zoisove štipendije, saj so bila financirana v preteklih treh letih. Poleg tega nobeno izmed teh tekmovanj letos ne bo odpadlo. Mlade to veseli, saj jim tekmovanja ne glede na vse pomenijo veliko. 

Odgovorno na tekmovanja
Udeležba na tekmovanjih pa prinese tudi odgovornost. Šola mora namreč organizatorju tekmovanj za vsakega udeleženca prispevati nekaj evrov, na primer za stroške tiskanja tekmovalnih pol, za katere pa organizatorji dobijo tudi denar.

Poglej si, katere štipendije vse je možno dobiti.