»Prijaznejši internet se začne s teboj!«

6. 2. 2018 - Danes je dan varne rabe interneta

Dan varne rabe interneta letos poteka pod sloganom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj«. Cilj je spodbuditi vse deležnike k ustvarjanju varnejšega interneta za vse in še posebej za najmlajše uporabnike.

 

Tretjina uporabnikov spleta so otroci
Mladi množično uporabljajo internet. Kar tretjino vseh uporabnikov interneta na globalni ravni predstavljajo otroci, navaja nedavno predstavljeno UNICEF-ovo poročilo z naslovom Otroci v digitalnem svetu. Vsak dan približno 175.000 otrok na svetu prvič obišče svetovni splet.  

Zaščita otrok na spletu je nujna
Uporaba spleta otrokom prinaša veliko pozitivnega na področju izobraževanja, pridobivanja veščin in komunikacije. Hkrati pa uporaba spleta s seboj prinaša tudi številne nevarnosti in pasti, predvsem na področju zlorabe njihove zasebnosti, škodljivih vsebin in spletnega ustrahovanja. Množična raba in dostopnost do mobilnih naprav je omogočila, da otroci uporabljajo splet manj nadzorovano, kar je lahko tudi nevarno. Internet je bil zasnovan za odrasle, organizacija UNICEF zato poziva k zaščiti otrok na spletu.