Kaj je javni sektor?

22. 1. 2018

Vsi zaposleni na RTV Slovenija spadamo v tako imenovani javni sektor. To besedno zvezo ste v zadnjem času lahko velikokrat slišali, saj več skupin zaposlenih, ki delajo v javnem sektorju - to so, mimogrede, sindikati -, napoveduje stavke. Predvsem se ne strinjajo s plačami in nekaterimi omejitvami pravic. O tem se zdaj pogajajo z vlado. Če ne bodo našli skupnega jezika, bodo stavkali. Ampak vrnimo se na začetek: v rubriki Podrobno pod lupo vam bomo razložili, kaj je to javni sektor.

Šole so javne
Če je nekaj javno, to pomeni, da je povezano z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom. Šole, ki so javne, so torej dostopne vsem ljudem pod enakimi pogoji.

In kaj je potem javni sektor?
Javni sektor skrbi za področja, za katera država meni, da so koristna za vse ljudi. Zato morajo biti dostopna vsem. Zagotavljajo javne storitve - na primer sodišča in pošta, in zadovoljujejo javne potrebe - na primer šole in bolnišnice. Javni sektor je koristen za vse, denar zanj prispeva država iz državne blagajne. Kako visoke so plače ljudi, ki so zaposleni v javnem sektorju, določa zakon.

Torej: javni sektor je skupek poklicev, ki delajo v dobro skupnosti in zanj država plačuje iz državne blagajne.

Javni sektor je torej ta, ki dela v javnem interesu in zanj skrbi država skladno z zakoni in z državnim proračunom. Zasebni sektor pa skrbi sam zase z dobički, ki jih ustvarja.