Begunci množično v Slovenijo

19. 10. 2015

V Evropo še vedno prihaja veliko pribežnikov iz Sirije, Iraka, Afganistana in Pakistana. Do prejšnjega tedna so prebežniki pot iz Hrvaške proti severnim državam Evrope, predvsem proti Nemčiji in skandinavskim deželam, nadaljevali čez Madžarsko. A ker jim Madžarska od petka ne dovoli več v državo − na meji ima tudi bodečo žico −, begunci zdaj potujejo čez Slovenijo.