23. november, dan Rudolfa Maistra

24. 11. 2012 - Prvič obeležen 2005

23. november je od leta 2005 slovenski državni praznik, ki je posvečen generalu Rudolfu Maistru, borcu za severno slovensko mejo. Državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je namenjen spominu na 23. november 1918, ko je Maistru skupaj z 4200-imi vojaki uspelo razorožiti Nemce in Maribor vrniti Sloveniji.

Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Bil je general, politični aktivist, pesnik, slikar, bibliofil. Svoja najpomembnejša dejanja je opravil v času razpada Avstro-ogrskega cesarstva. V letih 1918 - 1919 je namreč s svojo novoustanovljeno slovensko vojsko preprečil, da bi Maribor in štajersko Podravje priključili nemški Avstriji. Novembra in decembra 1918 so Maister in njegovi soborci zasedli narodnostno mejno območje na Štajerskem.

Maister, ki je služboval v raznih krajih Slovenije in tedanje Avstro-ogrske monarhije, je umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru.

Dan Rudolfa Maistra prvič obeležen leta 2005
23. novembra 2005 smo v Sloveniji prvič obeležili dan Rudolfa Maistra. 23. november je uradno državni praznik, ki spominja na čas po prvi svetovni vojni, ko je bila utemeljena slovenska severovzhodna državna meja, ni pa dela prost dan.

Maistrova dejanja 23. novembra 1918 imajo tudi poseben pomen za Občino Maribor. Mestni svet je leta 1995 razglasil 23. november za spominski dan občine, ki je tako eden od štirih spominskih dni mesta Maribor.

V spomin generalu, političnemu aktivistu, pesniku, ljubitelju knjig in slikarju so v Mariboru, Celju, Kranju in Ljubljani poimenovane ulice, v Ljubljani pa stojita tudi kar dva spomenika Rudolfu Maistru.

PV