NOVOST V SLOVENIJI: Micro bit na šoli!

2. 12. 2018

Starši, osnovnošolci in predvsem učitelji na osnovnih šolah, ta novica je še posebej namenjena vam. Predstavili vam bomo namreč projekt, ki je novost v Sloveniji. K sodelovanju so povabljene vse slovenske osnovne šole, ki bodo pri pouku različnih predmetov uporabljale mikrobite - posebne računalniške ploščice, s katerimi se lahko izdelajo različne uporabne vsebine. Predznanja niso potrebna, saj bodo tako učitelji kot učenci pridobili vse informacije. 

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh drugih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki. Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje.Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh drugih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki. Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje.

To je podoba mikrobita. Z usb kablom se poveže na računalnik in že lahko pričnete z izvedbo svoje ideje (Foto: Micro:bit Educational Foundation). To je podoba mikrobita. Z usb kablom se poveže na računalnik in že lahko pričnete z izvedbo svoje ideje (Foto: Micro:bit Educational Foundation).

Kaj je BBC Micro:bit?
BBC Micro:bit so majhni računalniki, ki mladim ne glede na obstoječo raven znanja omogočajo ustvarjalno spoznavanje tehnologije in programiranja. Vsak BBC Micro:bit je opremljen s procesorjem, 25 lučkami LED, z dvema gumboma, s 25 priključnimi nožicami, tipali za svetlobo, temperaturo in premikanje, podporo za brezžično komunikacijo ter z vmesnikom USB. V učilnicah po vsem svetu se uporablja že več kot dva milijona BBC Micro:bitov. Za razvoj in podporo skrbi neprofitna organizacija Micro:bit Educational Foundation, ki so jo leta 2016 ustanovili BBC, Arm, IET in Nominet, med ustanovnimi partnerji pa so tudi Microsoft, Samsung, Lancaster University in drugi.

Točkovanje učiteljev

Koordinatorju projekta na šoli prejme potrdilo z dvema točkama (potrdilo izda CŠOD) za vodenje in koordiniranje izvenšolskega inovacijskega projekta.

Ostali učitelji, ki bodo na šoli sodelovali v projektu, prejmejo vsak po eno točko za delo v okviru inovacijskih projektov - potrdilo bo izpolnil vodja/koordinator projekta na posamezni šoli in podpisal ravnatelj.

Kaj vse lahko izdelate s pomočjo mikrokrmilnikov?


V okviru projekta bo 15 osnovnih šol prejelo mikrokrmilnike BBC Micro:bit, majhne računalnike, ki omogočajo brezmejne možnosti ustvarjalnega učenja in poučevanja, od razvoja robotov, programiranja zabavnih matematičnih iger do sestavljanja glasbenih inštrumentov. Učitelji bodo BBC Micro:bite uporabljali pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi osnovne šole, vključno z angleščino, matematiko, s slovenščino, kemijo, fiziko, z zgodovino, geografijo in umetnostjo ter tudi pri ostalih šolskih dejavnostih, kot so dodatni oziroma dopolnilni pouk in krožki. Sodelujočim šolam bodo na voljo tudi začetna izobraževanja za delo z mikrokrmilniki oziroma mentorstva za učitelje, ki jih bo koordiniral Microsoft Slovenija. Projekt se bo predvidoma zaključil v maju 2019, ko bodo predstavljeni primeri uporabe BBC Micro:bitov v posameznih šolah. Te bodo s sodelovanjem postale tudi del evropskega projekta spodbujanja digitalnih veščin in inovacij Europe Code Week.

»Današnji tehnološki razvoj postavlja pred vse nas nove izzive, katerim danes veliko hitreje sledijo mladi kot mi, ki smo se srečevali z izrazi BIOS, RAM, CPU, ZX 81 in podobnimi. Ob pobudi ministrstva za skupno sodelovanje z Microsoftom pri širjenju digitalnih veščin med mladimi smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti zaznali priložnost širjenja omenjenih veščin. Prepričani smo, da s pravilnim pristopom širjenja digitalnega znanja v prihodnje mladi ne bodo »asocialni«, temveč da bodo pridobljene veščine koristili v lastno in širšo dobrobit,«

Branko Kumer, direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

»90 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji bo leta 2020 zahtevalo digitalne spretnosti, hkrati pa raziskave kažejo, da 40 odstotkov Evropejcev še nima niti osnovnih tovrstnih znanj. To pomembno vpliva na njihove priložnosti v svetu, ki ga poganjajo računalniki in računalniška koda,« je povedala Marina Wolpoti, vodja za področje izobraževanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Albaniji pri Microsoftu. »Pri Microsoftu smo dolgoletni podpornik prizadevanj za krepitev digitalnih veščin. Med drugim smo si zadali cilj, da v dveh letih petim milijonom mladim Evropejcem zagotovimo dostop do računalniških izobraževanj in digitalnih spretnosti. Tudi zato z veseljem sodelujemo pri projektu Micro:bit na šoli, ki bo učiteljem in učencem približal svet programiranja na zabaven in ustvarjalen način.«

Projekt je novost v Sloveniji, vsa dodatna vprašanaj in izobraževanja bodo na voljo. Tako učitelji kot učenci ne potrebujejo predznanja. Projekt je novost v Sloveniji, vsa dodatna vprašanaj in izobraževanja bodo na voljo. Tako učitelji kot učenci ne potrebujejo predznanja.

Doslej je prijavljenih 17 OŠ iz različnih koncev Slovenije, tj. iz Šentjerneja, Ormoža, Radencev, Srednje Bistrice, Radelj ob Dravi, Ljubljane, Stopič, Novega mesta, Domžal, Idrije, Marezig, Ruš, Litije, Cerkelj na Gorenjskem, Limbuša in Kamnika. Ta vmesni rezultat je res odličen, glede na to da želimo v projekt digitalnega opismenjevanja vključiti šole iz mestnih središč in manjših krajev. Na ta način omogočamo dostop do digitalnih veščin dekletom in fantom iz vse Slovenije.

Prijave, ki smo jih prejeli doslej kažejo, da bo veliko medpredmetnega sodelovanja in uporabe mikrokrmilnikov pri različnih predmetih:

• pri fiziki bodo učenci z njimi merili fizikalne količine;
• pri glasbenem pouku bodo izdelovali glasbila in metronom;
• na eni do šol napovedujejo izdelavo pedometra, s katerim bodo merili gibanje učencev med igranjem nogometa;
• učitelji načrtujejo tudi izdelavo vremenske postaje, s katero bo zbirali podatke o vremenu, ki jih bodo nato analizirali pri pouku matematike;
• pri matematiki in računalništvu načrtujejo izdelavo pretvornika binarnih števil;
• na eni šoli bodo pri pouku tehnike izdelali elektronsko ključavnico za šolsko omarico;
• pri družbi bodo izdelovali semafor in zapornice in tako z mikrokrmilniki usmerjali promet;
• ena od šol bo merila jakost zvoka v jedilnici in količino ogljikovega dioksida v učilnici;
• zasloni za glasovalni sistem;
• zasloni za kviz o znanju o domačem kraju;
• utripajoči in piskajoči novoletni okraski.
Skratka, veliko zanimivega se obeta, zadovoljni smo, da toliko zanimanja.

Katja Koren Ošljak, ambasadorka projekta. 

T. M.
Foto: Mikro:bit project. 

SLONTASTIČEN POZOR!

Preverite, kaj so počeli učenci, ko so bili popolnoma vso noč budni v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici.