Bi znali splesti košaro?

24. 11. 2018

Pletenje košar je bilo včasih zelo razširjeno, danes pa se s to dejavnostjo ukvarja vedno manj ljudi. Predvsem na Dolenjskem, v okolici Ribnice, je ta dejavnost še prisotna. 

Pletenje košar je slovenska tradicija, ki pa žal počasi izumira. Pletenje košar je slovenska tradicija, ki pa žal počasi izumira.

SLONTASTIČEN POZOR!