Razstava umetnij v gradu Podsreda

14. 6. 2017

V Kozjanskem parku na gradu Podsreda je na ogled zanimiva razstava učencev iz OŠ Lesično. 

Papirnate instalacije. Papirnate instalacije.

Grad Podsreda je sicer odprt vsak dan, razen v ponedeljek  od 10. do 18. ure. Grad Podsreda je sicer odprt vsak dan, razen v ponedeljek od 10. do 18. ure.

Zelo zanimivi in unikatni izdelki čakajo, da si jih ogledate in pokomentirate. Zelo zanimivi in unikatni izdelki čakajo, da si jih ogledate in pokomentirate.

Kiparski izdelek. Kiparski izdelek.

Tanja Mojzer
Foto: Kozjanski park