Sladkor; kar je preveč, je preveč!

8. 9. 2016

Podatek, da slovenski otroci in mladostniki letno pojedo skoraj 67 kg sladkorja, je resnično skrb vzbujajoč. Starši, nezdrav rafiniran sladkor se še kako da nadomestiti z zdravimi, naravnimi sladkorji; predvsem pa omejiti njegovo uživanje! 

Irena Simčič, vodja projekta na Zavodu za šolstvo, je pojasnila, da čezmerna telesna teža med otroki narašča, čeprav imamo vzorno urejeno šolsko prehrano, sistematično športno vzgojo ter preventivne sistematične preglede. Projekt so zato usmerili v prehransko izobraževanje in povečanje telesne dejavnosti mladih. Hkrati pa preizkušajo dva nova pristopa. Tako na 29 VIZ-ih preizkušajo model, ki ima poudarek na vzgojno-izobraževalnih notah, na 19 VIZ-ih pa model, kjer so vpeljali t. i. skupnostni pristop.

Največ sladkorja mladi še vedno zaužijejo prek sladkanih pijač in sladkarij. Največ sladkorja mladi še vedno zaužijejo prek sladkanih pijač in sladkarij.

Hrana mora biti hranljiva, in ne prazna!

Kljub izboljšemu prehranjevanju na nižjih stopnjah izobraževanja otroci in zlasti mladostniki še vedno zaužijejo premalo kakovostne hrane, težave pa so tudi pri gibalni zmogljivosti.

Da bi izboljšali prehranjevalne in gibalne navade zlasti mladih, so na Zavodu za šolstvo v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ljubljansko pedagoško fakulteto in fakulteto za šport, Inštitutom Jožefa Stefana, fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru ter zdravstveno fakulteto z Jesenic zagnali projekt Uživajmo v zdravju, ki ga financira Norveški finančni mehanizem. V pilotni projekt pa so celostno vključeni tudi zdravstveni domovi (ZD), občine in 48 vzgojno-varstvenih zavodov (VIZ).

Izobraževanje in hkrati pomoč!

Rok Poličnik z NIJZ-ja je poudaril, da mora imeti oseba, ki poskuša izgubiti telesno težo, spodbudno podporno okolje, zlasti doma. To pomeni, da mora, ko pride domov, imeti na voljo zdrave prehranske izbire, je pojasnil. Torej mora, čeprav se v projektu osredotočajo na posameznika, pri tem sodelovati vsa družina.

"Prehranjevalne navade oblikujemo doma. Družina je na prvem mestu."

Rok Poličnik z NIJZ-ja.

Po mnenju Roka Poličnika so ključne tri institucije lokalnega okolja: zdravstveni domovi (ZD), VIZ in občina. Te tri, vsaka izmed teh institucij ima namreč veliko znanja na svojem področju, v tem pilotnem projektu poskušajo med seboj povezati prek interdisciplinarnih ekip, ki med seboj sodelujejo.

Zdrava in uravnitežena prehrana je ključ do zdravja in primerne telesne teže. Preveč hitre prehrane, nezdravih maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov pa vodi do vitaminske podhranjenosti in debelosti. Zdrava in uravnitežena prehrana je ključ do zdravja in primerne telesne teže. Preveč hitre prehrane, nezdravih maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov pa vodi do vitaminske podhranjenosti in debelosti.

Preveč, preveč, preveč hrane!
Po besedah Gregorja Juraka s fakultete za šport smo na žalost od leta 1993, takrat je bil sistematično uveden športni karton, priča 112-odstotnemu porastu čezmerne prehranjenosti in 44-odstotnemu porastu debelosti. A srednjeročne in kratkoročne težnje že kažejo izboljšanje, k čemur je pripomogla tudi uvedba programa Zdrav življenjski slog po nekaterih slovenskih šolah, je povedal.

Poudaril je, da je projekt usmerjen v vse skupine otrok z ukrepi, kot so daljši rekreativni odmor, ki preseka dolgotrajno sedenje, ki je pri otrocih eden največjih dejavnikov tveganja. Uvedli so tudi t. i. minute za zdravje, kjer gre za kratke prekinitve med vsemi predmeti, da se otroci lahko lažje osredotočijo na delo, ter usposabljanja za šole, da uredijo svojo okolico za spodbujanje spontane gibalne dejavnosti. Ker brez informatizacije ne gre, zato so razvili spletno aplikacijo, ki so jo poimenovali SLOfit, vanjo pa imajo vpogled starši, otroci, učitelji in zdravniki, ki so dobili soglasje, in na ta način dobijo celostne podatke o telesnem in gibalnem razvoju otrok.

Trendi naraščanja debelosti pri fantih! Trendi naraščanja debelosti pri fantih!

Vseeno raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem okolju (HBSC, 2002–2014) kaže tudi nekatere ugodne težnje, in sicer se je v opazovanem obdobju zvišal delež šolarjev, ki med šolskim tednom redno zajtrkujejo (z 39 odstotkov na 45,1 odstotka), znižal se je delež teh, ki dnevno pijejo sladkane pijače (z 39,6 odstotka na 24,3 odstotka), zvišal pa se je tudi delež mlajših šolarjev, predvsem fantov, ki redno uživajo zelenjavo (s 24,6 odstotka na 31,9 odstotka).

Trendi naraščanja debelosti pri dekletih. Trendi naraščanja debelosti pri dekletih.

Pri tem je Gregorič opozoril, da nikakor ne smemo zanemariti psihološkega vidika prehranjevanja, saj se hrana lahko uporablja kot tolažba ali nagrada, ter agresivnega oglaševanja neustreznih prehranskih izdelkov, kjer so tarča zlasti otroci.

Glede športne vzgoje so tudi po Jurakovem mnenju stvari zgledno urejene, tako da je šport, ki so ga dali med izbirne vsebine, zelo priljubljena vsebina. Velika težava pa je v neenakomerni porazdelitvi športne vzgoje, zlasti na srednješolski ravni in še posebej na srednjih poklicnih šolah, kjer vlada izjemno nizka gibalna zmogljivost. To pa bi lahko bila potencialna "bomba", saj gre za poklice, kjer bodo ti dijaki potrebovali dobro telesno vzdržljivost.

"Če dam za primerjavo, dekleta z gimnazij so bolj gibalno zmogljiva kot fantje s poklicnih šol. So močnejša in hitrejša. En razlog za to je, da so dijaki poklicnih šol običajno iz socialno šibkejših okolij, drugi pa je, da je v teh programih najmanj gibalnih spodbud," je še razložil Jurak.

Andrej Čebokli, T. M.
Foto: Žiga Živulović jr./Bobo, Tina Kosec/BoBo
Vir grafov: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije