V šolo peš in s kolesom! Zakaj pa ne?

1. 9. 2016

Čas hitro beži in že je tukaj prvi šolski dan. Na cesti bo odslej vse drugače, veliko več bo prometa, zato seveda prav vsem udeležencem velja opozorilo o varnosti v cestnem prometu. 


Ob začetku novega šolskega leta je priložnost, da pozornost namenimo tudi načinu, kako učenci pridejo v šolo.

Zaradi različnih razlogov je pot v šolo vedno bolj odvisna od avtomobilov, kar ni dobro ne za zdravje otrok ne za okolje. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS tudi zaradi tega otroci vedno manj časa preživijo zunaj, zaradi česar močno naraščajo debelost in z njo povezane bolezni, zmanjšujejo pa se gibalne sposobnosti osnovnošolcev. Na Ministrstvu za zdravje RS si zato želijo, da bi se čim več otrok vsak dan v šolo odpravilo na bolj zdrav način.

Že maja 2016 so potekale pilotne aktivnosti Pešbus in Bicivlak, s katerima je 81 otrok v treh osnovnih šolah hodilo v šolo peš ali s kolesom v skupini po vnaprej začrtanih poteh. Želja organizatorjev projekta v koordinaciji Inštituta za politike prostora (IPoP) je, da bi se aktivnost v letošnjem šolskem letu razširila na več šol in za daljši čas.

Pešbus in bicivlak je ideja, da učenci k pouku prihajajo na zdrav, ekološki način. Spremlja jih učitelj ali učiteljica, lahko pa tudi starš na kolesu oziroma peš.Pešbus in bicivlak je ideja, da učenci k pouku prihajajo na zdrav, ekološki način. Spremlja jih učitelj ali učiteljica, lahko pa tudi starš na kolesu oziroma peš.

V dneh pred začetkom novega šolskega leta so potekale predstavitve projekta v večih slovenskih mestih in šolah.

»Šole, občine, starše in učitelje poskušamo nagovoriti, da sami organizirajo spremljano pot v šolo, saj bo le na tak način aktivnost zares zaživela,«

pravi Urban Jeriha z IPoP.

»Z izkušnjami iz pilotnih projektov, z razvitimi orodji ter s svojim strokovnim znanjem jih bomo pri tem podprli«, pravi Marko Peterlin, koordinator aktivnosti. Temu se pridružuje tudi ministrstvo za zdravje, ki je bilo zadovoljno z rezultati, ki sta jih izkazala Pešbus in Bicivlak v pilotni fazi.

T. M.
Foto: T.M.