Kaj vse lahko počnemo v knjižnici?

13. 10. 2015

V knjižnicah še zdaleč ni na voljo le ena dejavnost - izposoja knjig, ampak so knjižnice prostor za mnoge prireditve, tematske delavnice in poučne dejavnosti za otroke, starše, šolarje, študente in starejše. Spoznajmo jih malce natančneje skozi projekt Knjižnice povezujejo.

Kaj se dogaja v knjižnicah?

Spoznajmo poseben projekt - Knjižnice povezujejo!

Da bi pokazali, kako pomembno vlogo imajo splošne knjižnice na področju socialnega vključevanja, je Združenje splošnih knjižnic na razpis mednarodne organizacije Public Libraries 2020 prijavilo projekt Vloga knjižnic na področju socialnega vključevanja, ki se je pozneje preimenoval v Knjižnice povezujejo. Projekt ima še en cilj: razviti model zagovorništva za splošne knjižnice in pokazati, kako pomembni za uspešno zagovorništvo so podatki o vplivih in učinkih storitev splošnih knjižnic.

Knjižnice še zdaleč niso le prostor za izposojo knjig, revij, zgoščenk in drugih izobraževalnih vsebin. Knjižnice še zdaleč niso le prostor za izposojo knjig, revij, zgoščenk in drugih izobraževalnih vsebin.

Zagovorniško kampanjo pa je mogoče izvesti le, če so na voljo preverljivi primeri in dokazani vplivi storitev knjižnic na izbrane ciljne skupine. Zato je Združenje v prvi polovici leta povabilo 6 knjižnic, ki že izvajajo storitve za podporo socialni vključenosti, da sistematično izmerijo vplive teh storitev na uporabnike in uporabijo te podatke za zagovorniško kampanjo v lokalnem okolju. Združenje je ugotovitve povezalo in vodi kampanjo na nacionalni ravni.

Istočasno želi Združenje s projektom preseči splošno razširjeno razumevanje knjižnic kot izključno kulturnih institucij. Raziskava javnega mnenja med uporabniki in neuporabniki leta 2011 je pokazala, da 97 % anketiranih podpira splošne knjižnice, res pa je tudi, da večina povezuje knjižnice z izposojo knjig, ne pa tudi z vrsto drugih storitev, ki jih knjižnice izvajajo.

"Zaradi vedno večje socialne neenakosti tako slovenski kot evropski strateški dokumenti za prihodnje obdobje izpostavljajo socialno izključenost kot enega večjih problemov sodobne družbe. S projektom želimo dokazati, da so splošne knjižnice pomemben akter, ki lahko blaži velike družbene neenakosti.
Ob valu beguncev, ki prihaja v Evropo, čaka evropske države poleg sprejemanja in nameščanja ljudi naslednji, morda še pomembnejši korak, to je njihova integracija. Prav v tej fazi so lahko knjižnice, skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami, pomemben prostor, ki bo imigrantom pomagal pri vključevanju v družbo. Nekatere knjižnice že izvajajo tovrstne programe, kar dokazujeta primera Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnice Grosuplje.
Enoletni projekt, ki traja od januarja do decembra 2015, financirata Public Libraries 2020 in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije."

Breda Karun

T. M., Breda Karun

Foto: T. M.
Video: Združenje slovenskih splošnih knjižnic