Kdaj in kako o čebelicah in ptičkih?

16. 10. 2015

O spolnosti še vedno ni lahko govoriti. Odrasli med seboj še vedno nismo odprti za iskren pogovor o spolnosti, še manj smo naklonjenimi temu pogovoru z otroki.

Zavedamo se, da je spolnost del človekovega življenja in da se je zdrave spolnosti treba naučiti, se vanjo poglobiti. Spolnost je človekova največja globina, dejanje, kjer se predamo ne le telesno, ampak tudi duševno, in je dejanje, kjer se dva povežeta v eno. Vsaj tako idejno razumemo, kaj je tista prava intima, ki se vzpostavlja skozi telesno spoznavanje in spojitev. In to razumevanje je treba predati otrokom, jih podučiti, kaj je zdrava spolnost, in jih naučiti povezovalne intime.

V spolnosti je človek najbolj razgaljen, najbolj ranljiv, zato je še kako potrebno, da se ravno tu izogibamo skrajnosti. Zavrtost, odklonilnost in zanikanje spolnosti je ena skrajnost, ki ima proti utež v drugem, v spolnosti, kjer je vse dovoljeno, kjer ni zadržkov, kjer sta telo in duševnost na preizkušnji. V prvem govorimo o sramovanju telesa, zavrtosti in nepredajanju užitku, v drugem pa o razuzdanosti in sebičnemu hlastanju za užitkom, ki se skriva v raznih oblikah objestnosti in trpljenja.

Otrok sam povezuje slike in vsebine in vam to pove. Tedaj se ne obrnite stran, ali ne recite, da je premajhen, da o tem govori. Otrok sam povezuje slike in vsebine in vam to pove. Tedaj se ne obrnite stran, ali ne recite, da je premajhen, da o tem govori.

Vprašanja za dialoško raziskovanje:

  • Ali je prav, da je Zarja najprej vprašala bratca o izbrani temi? Kako bi bilo prav, da bi se brat odzval?
  • Bi si mama morala vzeti čas za pogovor z Zarjo? Kakšen bi bil pravilen odziv mame na Zarjino poizvedovanje? Kako bi vi ravnali?
  • Kje bo Zarja poiskala odgovore na svoja vprašanja?
  • Zakaj otroci v šoli niso izrazili vseh vprašanj pred učiteljem? Bi moral učitelj spodbuditi učence k raziskovanju? Kako?
  • Kdaj je čas za prve pogovore o spolnosti? Na kakšen način se lotiti pogovora o spolnosti?
  • Zakaj je pomembno otroku razložiti še kaj več kot samo to, kje so spolni organi in nekaj besed o spolnem odnosu?

Sodobni svet je prepojen s seksualnimi vsebinami tako na ravni literature kot oglasov, ki nas v vizualni sliki spremljajo na vsakem koraku. Spolno povezani motivi so očesu privlačni in v človeku vzbudijo interes. A premnogokrat sporočajo tudi napačno podobno resnične intime, spolnosti, ki se ustvarja v vsakodnevnem odnosu. Tem podobam ne morejo ubežati niti najmlajši in s temi idejami pravzaprav odrastejo. Če jim kot starši ne ponudite, seveda skozi dialoški pogovor, drugačne resnice, torej stvarnosti, in ne iluzije, ki jo pričarajo oglasi, potem otrok odraste s popačenimi podobami, ki negativno vplivajo na njegov odnosni in osebnostni razvoj.

Kako otroka podučiti za zdravo spolnost?

Spolnost je še vedno tabutema in ravno zato je treba, da se o njej odkrito pogovarjamo z otroki. Seveda naj bo pogovor ustrezen otrokovi starosti in naj se pogovor razvija postopoma. Več ko boste z otrokom brez sramu govorili o spolnost, bolj bo otrok razumel njeno čarobnost in bo pripravljen na zdrav spolni odnos. Na pogovor se vam ni treba strokovno pripraviti, po navadi otrok kar sam povpraša na primer, kako nastanejo otroci. Otrok pa tudi sam povezuje slike in vsebine in vam to pove. Tedaj se ne obrnite stran, ali ne recite, da je premajhen, da o tem govori. Tudi mu ne ponudite zgodbe o ptičkih in čebelicah. Danes je na voljo literatura, zgodbe in slikanice, ustrezne otrokom in poučujejo o človeškem telesu in spolnosti. Skupaj z otrokom raziskujte slikanice, govorite z njim, zakaj je spolnost lepa in enkratna izkušnja, posvarite pa ga tudi pred skrajnostmi, pred možnimi zlorabami.  

Skozi dialog otrokom jasno obrazložimo kaj je spolnost, kako je povezana s telesom, samo-odnosom in odnosom, ki ga tkemo z najbližjim.Skozi dialog otrokom jasno obrazložimo kaj je spolnost, kako je povezana s telesom, samo-odnosom in odnosom, ki ga tkemo z najbližjim.

Skozi dialog skupaj z otroki odkrivamo in razmišljamo zakaj sploh biti spolno dejaven, kako nezdrava spolnost vpliva na nas in našo samopodobo ter kako nas vodi širša družba in mediji v spolnosti. V dialogu otrokom delimo svoje razmišljanje in izkušnje, ki smo jih z leti osvojili. Če boste izhajali iz sebe, boste najbolj verodostojni. Toda nikar ne presezite meje, otroku ni treba poznati vaše intime in vseh vaših izkušenj, niti ni treba podajati prakse, ki jo delite s sostaršem. Ohranite zdravo mejo in bodite jasni, ne ovinkarite in spodbujajte otroka k razmišljanju o spolnosti.

Več ko je dialoga o spolnosti, več je možnosti, da ne bo prišlo do zlorab v spolnosti. Morda je ravno to ključno vprašanje, zakaj sploh govoriti o spolnosti. Posebej z najstniki, ki že dejavno raziskujejo svoje in drugo telo. Bodite razumevajoči, spomnite se svojih najstniških težav in težav prijateljic in stopite otroku oz. najstniku naproti z dialogom, delite svoje življenje in se povežite z otrokom.

Kaja Kosec, mag., mag. in Anja Čala, univ. dipl. teol. iz Zavoda Za dialog.Kaja Kosec, mag., mag. in Anja Čala, univ. dipl. teol. iz Zavoda Za dialog.
Kaja Kosec, mag., mag., razvija vzgojno-izobraževalno metodo dialog in vodi izobraževalne delavnice, kjer poučuje dialoške tehnike in dobre dialoške prakse. Anja Čala, univ. dipl. teol., raziskuje vloge vrednot, moralnih orientacij v vzgojnem procesu in jih skozi dialoško prakso približuje otrokom.

K. K. in A. Č.

Zavod Za dialog
Foto: www.freedigitalphotos.net