Ali družbena omrežja uničujejo družinske odnose?

20. 8. 2015

Družbena omrežja so postala neizogibno vprašanje vzgoje, ki predstavlja velik izziv sodobnim staršem. Starši se soočajo z vprašanji, kot so: koliko je varna uporaba družbenih omrežij, kako nadzorovati otrokovo sodelovanje v njih, kako zaščititi otroka v družbenih omrežjih, kdaj je pravi čas, da otrok vstopi v virtualni svet?

Družbena omrežja so prostor enosmerne komunikacije in (večinoma) brezplodnega preživljanja časa, ki v otroka vnašajo praznost in zaležanost. Niso prizorišče človeškega stika v živo, so zaviralec živega dialoga. Ko govorimo o živem dialogu, govorimo o skupinskem druženju, kjer je v ospredju konstruktiven pogovor, ki raziskuje vsebine življenja.

Družinski dialog ne pomeni dajati otroku napotkov za opravljanje hišnih opravil. Niti ne pomeni pregleda tedna. V živem dialogu se družina pogovarja na primer: kaj pomenijo družbena omrežja za družbo in kako vplivajo na družino, kako naj otrok upravlja družbena omrežja, kaj so pasti in kaj prednosti družbenih omrežij, kako vplivajo na odnose, kakšno vrednost prepozna otrok v njih, kašne prakse imajo drugi otroci z družbenimi omrežji, kako se drugi starši odzivajo na njih, kako se šola spopada z njimi in kako naj vključi starše v ozaveščanje itd.

 Večina otrok se spozna z družbenimi omrežji, ker se mora, ker to vsi počnejo. Večina otrok se spozna z družbenimi omrežji, ker se mora, ker to vsi počnejo.

Obrok je odlična priložnost, da se družina zbere in vzpostavi živ dialog in vstopi v izzivalno dialoško raziskovanje. Čas skupnega obedovanja starši izkoristite za družinski dialog. Kajti le družina, ki se pogovarja, iskreno deli lastna mnenja, doživljanja in izkustva, gradi zaupanje in se oblikuje v delujočo enoto, skupnost. Pogovarjajte se z otrokom, delite sebe in spoznavajte otrokovo edinstvenost. Skozi besedo zgradite trden odnos, vzgojite otroka in ga pripravite na življenje. V družinskem dialogu skupaj raziskujte in odkrivajte (virtualni) svet. V pomoč naj vam bodo Kranjčevi, njihovo življenje in (ne)dialoško soočanje. Spoznajte svoje otroke v dialogu.

Iztočnice za dialoško raziskovanje:

  • Ali je primerno, da se je Val sprehajal po družbenih omrežjih v času kosila? Zakaj?
  • Ali se je oče pravilno odzval na sinovo dejanje? Zakaj?
  • Kako do sprave, glede na Valov odziv? Je čas za dialog?
  • Kaj pomeni/predstavlja nedeljsko kosilo za družino?
  • Kako motivirati otroke za družinsko druženje?
  • Ali obstaja (ne)primeren čas za uporabo družbenih omrežij? Kdaj in zakaj?
  • Kakšna je varna uporaba družbenih omrežij? Kako se lahko starši vključijo v vzgojo družbenih omrežij?

 Če pri kosilu pregledujete novosti na spletnih omrežjih, ne morete pričakovati, da tega vaši otroci ne bodo počeli. Če pri kosilu pregledujete novosti na spletnih omrežjih, ne morete pričakovati, da tega vaši otroci ne bodo počeli.

Pri uporabi družbenih omrežij se pojavlja mnogo polemik. Na primer vprašanje zasebnosti, neustrezne vsebine, zloraba slik, žaljivo komentiranje, pripadnost skupinam, ki temelji na všečku ipd. Družbena omrežja so nasprotje dialoga. So prostor enostranskega govora, ki se ustvarja v slikah, simbolih in krajšavah. Tovrstna digitalna komunikacija je vsebinsko prazna, lahko dvoumna in nerazumljiva ter nikakor ne odpira vrat živemu dialogu. Večina otrok se spozna z družbenimi omrežji, ker se mora, ker to vsi počnejo. Zato je poglavitno, da starši otroka ustrezno vzgojijo in pripravijo na virtualni svet. Starši otroka lahko zaščitijo in opremijo za varno uporabo družbenih omrežij le skozi besedo, skozi živ dialog in dobro prakso.

Kaja Kosec in Anja Čala z zavoda Za dialog, skupne obede vidita kot priložnost za dialog.Kaja Kosec in Anja Čala z zavoda Za dialog, skupne obede vidita kot priložnost za dialog.

Vsaka družina se sooči z vprašanjem vzgoje in del sodobne vzgoje je postal tudi virtualni svet. Vzgoja se začne v družini, kjer starši skozi lasten vzor, pripravljajo otroka na življenje. Več ko so starši v živem dialogu z otrokom, bolj bo otrok vzgojen in pripravljen na samostojen vstop v svet. Pri vzgoji je nujno, da besede potrjujejo dejanja. Na primer, če starši prepovejo ali pametujejo otroku o neprimernosti družbenih omrežij, sami pa sodelujejo v njih, potem otrok ne more jemati staršev resno in jih imeti za vzor, saj ti starši vzpostavljajo dvojna merila. Ravno tako otrok ne bo upošteval staršev, če mu bo ta prepovedal uporabo telefona za mizo, sam pa bo delal ravno nasprotno, po navadi z izgovorom, da je nujno delo. Za starše je vzgoja zahtevna naloga, ki zahteva veliko časa, energije in tudi strpnosti. Več ko starši namenite časa skupnemu preživljanju, več je možnosti za trdne družinske odnose. Vsak pristen trajnostni odnos je sad dialoga. Zato spodbujajte družinski dialog, vabite otroke v dialoško raziskovanje in spodbujajte različnost mnenj. Skozi družinski dialog vzgajajte, bodite primer dobre prakse in opremite otroka za odgovorno in zdravo življenje.

K. K. in A. Č.

Foto: Freedigitalphotos, arhiv Za dialog