Kako je, če slabo vidiš?

30. 7. 2015

V Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici je potekal poseben izobraževalni dogodek, na katerem so imeli otroci priložnost z lastnimi čutili zaznati, kako se počutijo slepi in slabovidni. 

 Dogodek oziroma učna ura je potekala pod naslovom »Zmoremo - čez ovire do oviranih«. 

Gre za ozaveščanje polnočutnih otrok o slepih in slabovidnih, z dogodkom pa Knjižnica Antona Tomaža Linharta sodeluje z različnimi osnovnimi šolami in vrtci.

Za pridobivanje širokega in čim bolj uporabnega znanja učencev se knjižnica v Radovljici povezuje z različnimi institucijami. Za pridobivanje širokega in čim bolj uporabnega znanja učencev se knjižnica v Radovljici povezuje z različnimi institucijami.

Projekt je potekal v šolskem letu 2014-2015, knjižnica pa ga bo nadaljevala tudi v prihodnje.

Z izobraževalnimi ustanovami že ustaljeno poteka sodelovanje v zelo različnih oblikah. Vsebine se spreminjajo in dopolnjujejo glede na aktualnost dogajanja.

Za slepe in slabovidne obstaja tudi posebna pisava. Gre za pikice, ki so dvignjene iz lista, tako da se jih tipa in s na ta način lahko tudi slepi in slabovidni berejo knjige. Za slepe in slabovidne obstaja tudi posebna pisava. Gre za pikice, ki so dvignjene iz lista, tako da se jih tipa in s na ta način lahko tudi slepi in slabovidni berejo knjige.

Taka je delavnica slepih in slabovidnih.Taka je delavnica slepih in slabovidnih.

Za omenjeni projekt so se odločili zaradi izključenosti ranljivejših socialnih skupin.

V tej delavnici še posebna pozornost velja razumevanju slepih in slabovidnih. 

Knjižnica sodeluje z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki je knjižnici odstopila nekatere pripomočke.Knjižnica sodeluje z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki je knjižnici odstopila nekatere pripomočke.

Pripravljenih je veliko didaktičnih sredstev, s pomočjo katerih je otrokom iz vrtca in učencem izkustveno predstavljeno, kako se počutijo slepi in slabovidni ter katere ovire morajo premagovati. Pripravljenih je veliko didaktičnih sredstev, s pomočjo katerih je otrokom iz vrtca in učencem izkustveno predstavljeno, kako se počutijo slepi in slabovidni ter katere ovire morajo premagovati. 

Obenem opozarjamo še na drugače ovirane osebe. Kot knjižničar sem se dotaknil tudi literature, ki obravnava omenjeno tematiko in tako spodbujal otroke, da bodo z branjem izkušnjo te delavnice še dopolnili in nadgradili. V obdobju od aprila 2014 do junija 2015 smo izvedli 53 ponovitev spoznavnih delavnic na področju štirih občin, ki jih pokriva Knjižnica A. T. Linharta Radovljica: Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica (tako v knjižnicah: vrtci in šole v knjižnicah na obisku, kot v vrtcih in šolah: knjižničar v vrtcih ali šolah na obisku). Doslej je bilo vključenih 1.209 udeležencev, in sicer: predšolskih otrok (od 4 do 6 let), učencev od 1. do 5. razreda (starost od 6 do 11 let), in učiteljev skupaj (4 enote Vrtca Bled in Vrtca Radovljica, 11 osnovnih šol, vključno s podružničnimi enotami le-teh). Otroci so bili s to izkušnjo zelo zadovoljni, prav tako učitelji. Njihovo mnenje nam veliko pomeni, saj tudi na komunikaciji z otroki in učitelji gradimo svoje nadaljnje delovanje. Hkrati si želimo, da bi se ta kultura sodelovanja prenašala tudi na sodelovanje med otroki.

Andrej Jalen, bibliotekar

V šolskem letu 2014-2015 se je Knjižnica A. T. Linharta na povabilo priključila projektu »Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja«, h kateremu je bilo pod okriljem Združenja splošnih knjižnic priključenih še pet slovenskih splošnih knjižnic, vsaka s svojo tematiko. Projekt je bil predstavljen na Kulturnem bazarju v Ljubljani, v marcu 2015 in na 19. evropski konferenci o pismenosti z naslovom Literacy in the new landscape of communication, ki je v od 13. do 16. julija 2015 potekala v Celovcu v Avstriji. Predstavljen bo še na konferenci o branju v Dublinu na Irskem, ki jo organizira Irsko bralno društvo (Literacy Association of Ireland Cumann Litearthachta na hÉireann) in bo potekala od 23. do 26. septembra 2015.

T. M.
Foto: Andrej Jalen, bibliotekar