Prepiri - kako jih reševati?

9. 7. 2015

Med družinskimi člani kdaj pa kdaj pride do sporov. Vsak ima namreč svoj pogled na določeno situacijo, ki se je pripetila. Pomembno pa je, kako do njih pristopimo. Poglejmo zelo praktičen primer in rešitve zanj. 

Poletne počitnice niso samo čas čofotanja po vodi in ležernega poležavanja pod drevesnimi krošnjami.
Počitnice so odlična priložnost za medsebojno družinsko povezovanje. V sproščenem ozračju, med počitnikovanjem imamo na voljo več časa in prostora za poglobljen stik z otroki. Primer dobre prakse družinskega dialoga (pogovora) je pripovedovanje in raziskovanje zgodb. Družinsko dialoško raziskovanje zgodb je enkratno doživetje (samo)spoznavanja in grajenja povezovalnih in trdnih odnosov.

DO DRUŽINSKEGA DIALOGA (POGOVORA) Z ZGODBO

Cilj metode, ki jo izvajajo v zavodu Za dialog, je vzpostaviti stik z otrokom in ga povabiti v sodelovanje in razmišljanje o vsebini zgodbe. Skozi raziskovalno dejavnost družina skupaj odkriva pomene in sporočila zgodbe ter jih povezuje s svojo družinsko prakso. Počitnice so odlična priložnost za tako medsebojno družinsko povezovanje. 

Dialoško raziskovanje zgodbe je skupen pogovor, ki v kontekstu družine vedno vključuje starša/e in otroka/e. Pri raziskovanju gre za zastavljanje vprašanj, poizvedovanje o vsebini (in etičnih-odnosnih naukih), vzrokih in posledicah.

Preberite spodnjo zgodbo in vprašanja, ki naj vam bodo vodilo pri pogovoru z otroki.

V konfliktnih situacijah je zelo pomembno, da sodeluje vsa družina. V konfliktnih situacijah je zelo pomembno, da sodeluje vsa družina.

 

KAKO RAZISKOVATI ZGODBO?

Preden začnete dialoško raziskovanje, naredite kratko refleksijo zgodbe. Sprašujte otroke, kako oni doživljajo zgodbo in kako vidijo sebe v zgodbi. Stopite korak dlje in se z otroki pogovorite, ali imate tudi vi v svoji družini podobne zgodbe, in povprašajte otroke, kako se ob njih počutijo. Otroke povabite k sodelovanju, raziskovanju in utemeljevanju, kako bi se oni spopadli z določeno situacijo. Glede na počitniško zgodbo Kranjčevih, podajamo sledeče predloge/iztočnice za dialoško raziskovanje; vsa vprašanja so namenjena tako staršem kot otrokom in vabijo v odgovarjanje vse navzoče družinske člane:

• Kako se zgodba razplete?
• Kaj je osrednja tema zgodbe?
• Kako bi se vi odzvali na situacijo »razbita luč«? Ali v zgodbi prepoznate druge (potencialno) konfliktne situacije? Naštejte jih in obrazložite, zakaj so (potencialno) konfliktne.
• Ali je prav, da je Zarja preložila odgovornost na Vala? Kako bi vi ravnali v Zarjinem primeru? Utemeljite, zakaj bi tako ravnali.
• Kako bi ravnali v maminem primeru? Kako bi ravnali v očetovem primeru?
• Ali je Zarja odgovorna za svoje dejanje? Zakaj ja, zakaj ne?
• Ali je Vid (so)odgovoren za nesrečo?
• Kaj pomeni biti odgovoren? Utemeljite na primeru lastne izkušnje.

Za pogovor si vzemite čas! Ne priganjajte otrok, da iščejo rešitve. Pustite otrokom, da miselno ustvarjajo. V dialogu bodite prisotni, kar pomeni, da se iskreno in odprto posvetite otrokom in jih pozorno poslušajte. Ne smejte se jim in ne grajajte njihovih zamisli. Raje razmislite o njih in skupaj poskusite najti mesto za njihovo uresničitev.

V dialoškem raziskovanju ne pozabite, da imate pred seboj enakovrednega sogovornika, ki ima svojo pamet in nemalokdaj edinstvene zamisli. Spodbujajte otroke, da svoje zamisli utemeljijo in prestavijo v konkretno prakso; naj ne ostanejo zgolj pri ideji, izzovite jih k aktualizaciji. Pri tem opozarjamo, da če se skupaj odločite za vpeljavo nove prakse/ideje, potem stojte za (svojo) odločitvijo.

Kaja Kosec, mag. z zavoda Za dialog, razvija vzgojno-izobraževalno metodo dialog in vodi izobraževalne delavnice, kjer poučuje dialoške tehnike in dobre dialoške prakse, in Anja Čala, univ. dipl. teol. z zavoda Za dialog, raziskuje vloge vrednot in moralnih orientacij v vzgojnem procesu. 

Foto: BoBo