Strupeni starši

25. 6. 2015

Strupeni odnosi v primarni družini imajo zelo obsežne posledice, ki so čustvene, psihološke in zdravstvene narave. Mnogi ljudje iz strupenih družinskih odnosov imajo še kot odrasli težave, ki izvirajo iz njihovega otroštva, vplivajo pa tudi na njihove odnose s svojimi otroci, partnerji, prijatelji, sodelavci ...

Dandanes je zavest, da se otroke ne pretepa in zlorablja, precej trdno zasidrana v ljudi. To pa še zdaleč niso edini načini, na katere lahko starši svoje otroke prizadenejo in zaznamujejo za vso življenje. Knjiga Strupeni starši je odlična za starše, ki želijo razmisliti o lastnem otroštvu, pa tudi za tiste, ki želijo preventivno preveriti, kakšen odnos imajo s svojimi otroci.

Dr. Susan Forward, avtorica knjižne uspešnice, deli strupene starše na več skupin.

Nezadostni starši so tisti starši, ki zaradi lastne nezrelosti prelagajo odgovornost na svoje otroke. Ti otroci so prehitro samostojni in znajo poskrbeti za potrebe svojih staršev. Takšni otroci imajo lahko kasneje težave z ljudmi, ki od njih vseskozi pričakujejo skrb, usluge in čustveno oporo. Kot starši pa se jim lahko zgodi, da s svojimi otroci ponovijo iste napake svojih staršev, ker nikoli niso izkusili otroštva in težje razumejo, da otroci ne rabijo biti samostojni, lahko nagajajo in so tudi lahko kdaj sebični.

Oblastni starši svoje otroke kontrolirajo s silo, krivdo ali manipulacijo. Otrokom takih staršev je zelo težko, ker jim starši vseskozi vsiljujejo lastno voljo. Kot odrasli imajo ti otroci lahko težave z odločanjem o lastnem življenju ter svojih željah in ambicijah. Čeprav so jih starši zelo gnali, si ambicij skorajda ne upajo imeti, zato težko uspejo. Kot staršem jim je še posebej težko dojeti, da njihovi otroci nagajajo, so samosvoji in jim ni treba vsega narediti po njihovem.

Besedno nasilni starši z odkritim ali prikritim poniževanjem otrokom jemljejo pogum in samozavest. Lahko, da je prisotno odkrito žaljenje, lahko pa so priktie opazke v smislu zbadanja in šaljenja na račun otrok. Otrokom takih staršev je bilo zelo težko prenašati ponižanje, hkrati pa so bili verjetno ožigosani kot slabi, ker "ne razumejo heca". Zelo pomembno je, da ti otroci vsaj v odraslosti razumejo, da jim ni treba razumeti heca in da lahko postavijo meje, prek katerih drugi ne smejo.

Nekateri starši so tudi odvisni od različnih stvari. Lahko je to alkohol ali droge, v sodobnosti pa so vse bolj prisotne odvisnosti od tehnoloških igrač, nakupovanja, igranja igric, iger na srečo in podobnega. Svojo odvisnost postavljajo pred svoje otroke, kar pomeni, da se npr. raje igrajo s tabličnim računalnikom, gredo po nakupih ali kaj podobnega, kot pa da bi se ukvarjali s svojim otrokom. Otroci teh staršev se pogosto počutijo prezrte in kot da niso za svoje starše pomembni. Kot starši pa se morajo naučiti, kako se posvetiti svojim otrokom in jim dati pozornost, ki je sami niso dobili.

Telesno nasilni starši ob svojem neobvladovanju jeze postanejo nasilni, za svoje vedenje pa krivijo otroke, češ da so nemogoči. Ker svojih otrok ne naučijo konstruktivnih načinov spopadanja z jezo, pogosto tudi njihovi otroci v odrasli dobi kdaj koga udarijo. Lahko se zgodi, da kot starši ti otroci tepejo tudi svoje otroke. Če se najdete v tem opisu je najpomembnejše to, da začnete raziskovati, kaj zares čutite. Pod površjem neobvladanega besa, ki vodi v tepež, je pogosto občutek nemoči, razočaranje, iritiranost, žalost, ... Ko se te občutke ozavesti in ubesedi, potem je z njimi veliko lažje shajati.

"Starši v nas posejejo seme - misli in čustva - iz katerega zrastemo. V nekaterih družinah je to seme ljubezni, spoštovanja in samostojnosti. V številnih drugih pa so posejana semena strahu, kridve in dolžnosti," pravi dr. Susan Forward. Če razumemo, iz kakšne družine prihajamo, bomo veliko lažje premislili o svojem otroštvu in napakah svojih staršev. S tem razmislekom bomo ozavestili, kako nam je bilo v našem otroštvu in posledično veliko lažje sprejeli odločitev, da napak svojih staršev ne želimo ponavljati. 

ab

Foto: freedigitalpfotos.net.