V odločbah CSD-jev trenutno stanje

23. 5. 2014

Od 1. septembra bo začela veljati sprememba Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Na podlagi spremembe se bo pri ugotavljanju dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca upoštevalo trenutno gmotno stanje in položaj vlagatelja, in ne dohodki iz zadnje dohodninske odločbe, kot je to veljalo do zdaj.

V dohodek družine se ne bo več vštel celoten otroški dodatek, zvišal se bo tudi znesek premoženja, ki se ne upošteva pri pridobitvi denarne socialne pomoči - za samsko osebo v višini treh minimalnih dohodkov (torej 795,66 evra neto), za družino pa v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ 2.500 evrov neto. Prav tako bodo lahko po novi zakonodaji vse enostarševske družine uveljavljale višji dodatek na otroka, ki se zvišuje z 10 odstotkov na 20 odstotkov Če bodo navedene spremembe vplivale na upravičenost do posamezne pravice oziroma na višino le-te, upravičencem svetujem, da center za socialno delo na to opozorijo in s tem zahtevajo izdajo nove odločbe, opozarja strokovna sodelavka Mateja Apohal iz odvetniške pisarne Zidar Klemenčič, ki ponuja brezplačno pravno pomoč v okviru projekta Boter.si Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. 


Kljub navedenim zakonodajnim spremembam menim, da so v socialni zakonodaji še vedno sistemske anomalije, do katerih prihaja zaradi neustrezne ureditve predmetnega področja, ki pomoči potrebnim posameznikom in družinam ne omogoča zagotavljanja osnovnih eksistencialnih pogojev za življenje. V ta namen bi bili nujno potrebni dodatni ukrepi, s katerimi bi se zagotovila socialna varnost eksistencialno najbolj ogroženih skupin.

Enotna vstopna točka za brezplačno pravno pomoč se nahaja na spletni strani www.boter.siEnotna vstopna točka za brezplačno pravno pomoč se nahaja na spletni strani www.boter.si

Sicer v okviru projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč opažajo vse več težav posameznikov pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči. Najpogosteje gre za primere, ko je pristojni center za socialno delo pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči uporabil napačne podatke o vlagateljevem premoženju in mesečnih dohodkih, zaradi česar je vlagatelj upravičen do nižjega zneska denarne socialne pomoči, kot bi bil sicer, ali pa mu iz tega razloga denarna socialna pomoč sploh ne pripada. Poleg navedenih primerov se k po brezplačno pravno pomoč vse več ljudi, ki niso upravičeni do denarne socialne pomoči, saj se jim je pri ugotavljanju upravičenosti do navedene pravice upoštevalo lastništvo nepremičnine, v kateri vlagatelj ne prebiva, prav tako pa z njo ne more razpolagati. 
Po njenem mnenju gre za nedopusten poseg v upravičenost do pravice, ki v večini primerov v posledici vlagateljem onemogoča pridobitev denarne socialne pomoči ter s tem zagotovitev minimalnih pogojev za življenje, pogosto pa je iz tega razloga ogroženo njihovo življenje

Pravni nasvet je pripravila Mateja Apohal, strokovna sodelavka v odvetniški pisarni Zidar Klemenčič.Pravni nasvet je pripravila Mateja Apohal, strokovna sodelavka v odvetniški pisarni Zidar Klemenčič.

Od 1. septembra dalje bo začela veljati sprememba Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki po novem daje centrom za socialno delo več prostega preudarka pri upoštevanju nepremičnine, v kateri posameznik ne živi in za katero je mogoče sklepati, da si s to nepremičnino začasno ne more zagotoviti preživetja zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati - denimo nasilje v družini, nezmožnost razpolaganja z nepremičnino, ki je predmet sodnega postopka, in podobno.

Foto: BOBO, lastni arhiv M. A.

Saša Banjanac Lubej